PDA

Pogledajte punu verziju : Riječnik arhaizama, stranih i manje poznatih riječi i izraza u bosanskom j.Blahhh
21-11-2006, 01:55 PM
A


adet - navika, običaj

adlatu - savjetnik, pomoćnik.

adžamija - neiskren, nevješt, neupućen, početnik; pridj. - adžamijski.

Agarjanin - (pl.) Agarjani, naziv za Turke - po jednom plemenu koje je, prema Svetom pismu, bilo u neprijateljstvu sa Jevrejima, nevjernik.

ajluk - mjesečna nadoknada.

alabaš - pjegav po glavi (konj).

alajbeg - viši zapovjednik oblasti u bivšoj Turskoj Carevini.

alaknuti - halaknuti, zagrajati, viknuti.

alaselamet i alahselamet - da ti je bog na pomoći.

aman! - uzvik preklinjanja i vapaja: pobogu! za boga! akoboga! oprost! pomoć! milost!

amanet - zavjet, svetinja; predmet, preporuka koja se daje na čuvanje, na povjerenje.

ambar, anbar, hambar, hanbar (knjiž.) ambar - drvena zgrada za zrnastu hranu, sanduk za žito i brašno.

anatema (lat.) - prokletstvo

andžar (u knjiž. jez.) handžar - dugi šiljasti ili krivi nož s oštricom s obje strane.

antrešelj - mjesto između dva dijela natovarenog samara.

aramija - (u knjiž. jez.) haramija - razbojnik, bandit; hajduk; lako naoružani vojnik.

ardović (u knjiž. jez.) hardović, dem. od hardov - burence, bačvica.

arhijerej - starješina jereja jedne eparhije u pravoslavnoj crkvi, vladika.

arhimandrit - starješina manastira; najviši sveštenomonaški čin.

arondacija (franc.) - zaokruženje (zemljišta)

arsuz - kao imenica: bezobraznik, arsuzin; kao pridjev: bezobrazan, koji nema stida; (fig). ljut, zločest, zle naravi.

aršin - mjera za dužinu

artikula (u knjiž. jez.) artikl - predmet, stvar, roba u trgovini.

asker - takođe i ašćer - vojska; vojnik.

askerija - takođe i ašćerija - vojska.

asli - sigurno, moguće, upravo, zaista, vjerovatno; sva je prilika.

aspra - sitan, najmanji turski novac od srebra.

ašik - ljubavnik, momak koji ašikuje, zaljubljen.

ašikovanje - voditi ljubavni razgovor, udvaranje.

at - konj plemenite pasmine.

ato-no-to - podrugljiv izraz Davida ?*trpca za crkvenoškolsku autonomiju.

aviz - (u knjiž. jez.) hafiz - čovjek koji zna čitav Kuran napamet .

azo - dakle


B

baganeta (u knjiž. jez.) bajonet(a) - dug nož sa dva ili više rezova, koji se stavlja na pušku (napravljen u Bajoni 1840. g.).

bak - bik, junac koji je rasan i služi za priplod. (pridj.) bakovit - jak kao bik, silan, obijesan, žestok.

baka! - (ironično) vidi! pazi!

bakračlija - široke uzengije

balija - pogrdno Turčin, znači i: prost, neuk.

bangav, a, o - debelih stopala, oboljelih nogu čovjek koji hrama.

bantovati - dosađivati, smetati, uznemiravati.

banhof (njem.) - željeznička stanica.

barabar - paralelno, uporedo

bašibozuk, bašibozluk - nedisciplinovana vojska, vojnici koje su se odmetali u pljačku, vojnik nekadašnje neredovne turske vojske.

bašica - prva rakija iz kazana, najjača, najbolja (šljivovica).

baškaluk (tur.) - što je odvojeno; razlika; privatna svojina u nekoj zajednici; odvojena prostorija (za žene u Bosni)

bašuna - jagnjeća glava; glavurda (kod čovjeka).

baš-čauš - narednik u turskoj vojsci

bataljun, batalijun - (u knjiž. jez.) bataljon - vojna jedinica, dio puka, sastavljena od dvije do četiri čete.

bate - umiljato brate.

bevel (njem.) Befell, - zapovijest, naredba.

begenisati - dopasti se, svidjeti se, zapaziti

beglučiti - raditi za bega, raditi na begluku

belćim - možda, valjda, vjerovatno.

beledija - gradska vijećnica, gradska opština,

beleisati, besleisati se - opskrbljivati se.

beli, benbeli - baš tako, zaista

bena - (pridj.) luda, budala, glupan, glupača;

benast - luckast, glup.

bendati - priznavati, pridavati važnost.

benzer - sličan, nalik.

berat - carski dekret (ukaz, povelja), kojim se dodjeljuju zvanja, odlikovanja, privilegije ili kakva dobra; bukv. "pismo".

berićet - rod, izobilje.

besleisati - namirivati,

bilahi - boga mi.

bilmez - glupak, budala; neznalica; nevješt, neupućen čovjek; ljenčina, neradnik.

biljeg - oznaka, nadgrobni spomenik.

Birinći, Birindži - prvi, najbolji.

birzemanile, birzeman - nekad, u staro vrijeme, ranijih vremena.

bisage - dvije torbe spojene u jednu

bitanga - skitnica, neradnik, nevaljalac.

bivakarce - kao, tobože, uistinu.

blentav - intelektualno zaostao.

blodsinniger Kerl (njem.) - malouman čovjek, blesav, glup.

bojer - bojar, plemić koji je i ratnik; savjetnik velikih kneževa i careva u staroj Ruskoj carevini.

bojijeh, (gen. pl.) od bolji - (samo u dij.) - boljih.

borija - truba.

bošča - pokrivač za glavu, rubac; stolnjak; platno četverouglastog oblika u koje se nešto zamotava.

božjak - jadnik, siromah; prosjak.

bradva - sjekira sa širokim sječivom, služi za tesanje drveta.

brina - bregovita obala, breščić, uzvišenje, strmina.

brkljačiti - nejasno govornti, mumljati.

brondati (pokr.) - brundati, mumlati, negodovati.

bugariti - tužiti, jadikovati, naricatn, zapjevati.

bujad - vrsta paprati; korov.

bukagije - okov na nogama zatvorenika u tamnici.

bulešika - bula, Turkinja.

buletati - (pokr.) ovjeravati pečatom; pečatom obilježavati drvo koje se može sjeći.

buljuk - četa vojske. U janjičarskoj vojsci buljuk je brojio 100 ljudi; odred, jato, skupina, grupa.

buljukbaša - kod janjičara zapovjednik buljuka, oficir u rangu kapetana; vodnik, zapovjednik jednog buljuka.

buruntija - bujruntija, pismepa zapovijest, naredba, odobrenje, ukaz.

busija - zasjeda.


C


cajgnis - svjedočanstvo, uvjerenje.

cesar - ćesar, car (najčešće o austrijskom caru).

civilj - (knjiž.) civil - građanstvo, građanski stalež (za razliku od vojničkog); građanska nošnja: ići u civilu: ići u građanskom odijelu.

crijemuš(a) - biljka iz porodice ljiljana koja se upotrebljava za začin i jelo, zovu je još srijemuž, srijemuža.

Crna kuća - zloglasni zatvor u Banjoj Luci za vrijeme Austro-ugarske i kasnije.

custodia honesta (lat.) - časni zatvor sa izvjesnim olakšanjima i ublaženjima

cvancik - stari austrijski novac od 20 krajcera.Č


čado - čedo, iz milošte.

čador - šator.

čakarast - onaj koji je raznobojnih očiju.

čalma - platno omotano oko fesa ili koje druge slične kape, saruk, ahmedija.

čalmaš - čovjek koji nosi čalmu.

čatati - čitati, obično molitve u crkvi ili na slavi.

četobaša - zapovijednik čete.

čibuk - cijev sa lulicom na jednom kraju koja služi za pušenje; obično je čibuk dug, a ako je manji pa se može u džep staviti, onda se naziva čibučić.

čimbur - jelo od jaja, pravi se tako što se jaja razbiju i prže na maslu ili kajmaku bez miješanja. Ako se jaja pri prženju miješaju, dobije se kajgana.

čivit - modrilo (vrsta boje); indigo.

Čitluk-sahibija - aga ili beg, gospodar, vlasnik čitluka (feudalnog posjeda).

čok jaša padiša! - usklik u sultanovo zdravlje: da živi mnogo godina!

čovali - (knjiž.) - čohali, čohan - izrađen, sašiven od čohe.Ć


Ćaba - sveto mjesto.

ćatib, takođe i ćatip - pisar, administrativni službenik, činovnik.

ćeif - uživanje.

ćemane - violina.

ćepenak (tur.) - vratanica od dućana ili radionice kojima se gornje krilo diže a donje spušta i podboči, te se na njemu izlaže roba, a trgovac na njemu i sjedi

ćerećli - (prid.) od ćerećeta - vrsta domaćeg pamučnog platna koje je protkano cijelom dužinom osnove svilenim žicama. Te žice mogu biti i pamučne, ali drugačije nego li je osnova.

Ćitab, takođe i ćitap - knjiga; zakon; knjiga koja sadrži vjerska učenja i propise; Kuran; Biblija.

ćevšiti - takođe i ćefšiti - voditi istragu, vršiti uviđaj; vršiti procjenu poljske štete.

ćićulajkan - zvekan, vrnto, blento, neotesan čovjek.

ćulić - ružica.

ćurak - muški kaput postavljen i opšiven krznom, bunda, kožuh, može biti dugi ili kratki.

ćurčina - (pej.) veliki ćurak.

ćurlik - takođe ćurlika - svirala, frula; glas svirale; glas, cvrkut nekih ptnca (jarebica, ševa i sl.).D

davorijanje - žalosno sviranje ili pjevanje.

dalga - talas, val, bura na moru.

Damaklov mač (knj.) Domoklov mač - opasnost koja uvijek prijeti

denjak - bala, upakovana roba; svežanj, zavežljaj, naramak.

deputacija (lat.) - poslanstvo, skup ljudi koji je izabran i poslan u ime neke organizacije, ustanove i sl. sa nekim zadatkom

dernek - vašar, sajam, narodni zbor; svadba, veselje.

dert - jad, briga, tuga, bol, muka.

Der hervoragenden schriffstellerischem Tatigkeit (njem.) - istaknuta piščeva marljivost

deverati - mučiti se,

devlet - carevina, carstvo, država; car; sreća, zadovoljstvo, blagostanje, rahatluk.

devrije - stražar, čuvar.

dimnica - vrsta poreza, po kući, po ognjištu.

divanana - (u knjiž. jez.) divanhana - prostrano predsoblje (hodnik) na spratu u starim građanskim kućama, bukv. "kuća, mjesto za razgovor i vijećanje".

divit - pernica sa mastionicom zajedno.

dizgin - kaiš na uzdi za konje

dokundisati - naškoditi, nauditi, doći do grla.

doligati - (pokr.) pjevati treperavim glasom udarajući prstima u jabučicu ili je pomičući gore-dolje.

dova - molitva bogu; blagoslov.

dram - turska mjera za težinu = 3,2 grama.

dumaglija - izvedeno od duman - dim, magla, prašina.

duman - tegoba, problem.

dumanluk - izv. od duman (dim, magla, prašina), briga, zamagljenost misli, kao polusan.

dunjaluk - ovaj svijet, ljudstvo na zemaljskoj kugli; materijalna bogatstva, imetak; ovosvjetska dobra.

duvak - veo.

Blahhh
21-11-2006, 01:57 PM
Đ

đidija - obješenjak, živahan mladić; zanesenjak koji izaziva divljenje, ali i prekor; junak.

đem - žvala, metalna prečaga na uzdi koja se stavlja konju na usta poprijeko iznad jezika.

đendar - (u knjiž. jez.) žandarm - čuvar javnog poretka i bezbjednosti, policajac.

đinđuva - niska od sitnog nakita kod djevojke oko vrata, detalj ćerdana.

đoja - tobože, kao biva.

džandrljiv - svadljiv, koji mnogo prigovara drugima.

džefe (tur.) - svađa, galama

džemadbaša, džematbaša - starješina jednog džemata, seoski starješina.

dženem - džehenem, pakao.

dženet - džehenet, raj.

džonjati - dugo čekati (obično pred nečijim vratima).

džube - džuba, odora, mantija muslimanskih vjerskih službenika obično od crne čohe, zubun.

džumrukčija, ćumrukčija - carinik, trošarinac.E

efendija - gospodin.

eglen - razgovor, zabava u prijateljskom razgovoru, (gl.) eglenisati - razgovarati.

emšerija - sugrađanin, zemljak (iz istog mjesta ili kraja); fig. drug, prijatelj.

eparhija - u pravoslavnoj crkvenoj organizaciji administrativna oblast kojom upravlja eparh, episkop, vladika.

erar - (lat.) državna blagajna; erarni - državni

esapiti - (u knjiž. jez.) hesapiti - misliti, smatrati, računati.

eskortirati - sprovoditi pod oružanom pratnjom.

eškija - odmetnici, hajduci; kriomčarena roba, osobito duhan.


F


fajda - korist, dobit.

falanga (grč.) - borbeni red teško naoružane pješadije, nekad, u zbijenoj formaciji, slično klinu

farisej (hebr.) - licemjer, prenemagalo; čovjek koji se pretvara

felah (ar.) - ratar

fetva - pravno rješenje ili uputa data u obliku odgovora kako da se riješi izvjesno šerijatsko pitanje.

fiskus - državna blagajna, državna imovina.

fitmija - smutljivka; vragoljanka, namiguša; od fitmija izvedeno.

fitmiluk - smutnja, spletka, intriga.

forinta - novac u raznim zemljama razne vrijednosti; u bivšoj Austro-Ugarskoj: srebrn novac od dvije krune, srebrna dvodinarka.

fursat - zgoda, prilika, zgodan čas kad niko ne može omesti da se što učini; samovolja kad se kome pruži zgodna prilika.G


ganiluk - bogatstvo, obilje.

garaz - namjera, cilj, želja; pakost, zloba, pizma, mržnja.

gaveljati - vući se, teturati, teško ići, posrtati.

gazija - heroj, ratni junak, pobjednik, borac za vjeru.

gaziluk - izvedeno od gazija - herojstvo, ratno junaštvo.

gemischte Provinz - izmiješana, zajednička provincija.

gerdan - (u knjiž. jez.) - đerdan, ogrlica.

gerz, ćerz - momak, mladić.

gigijati - podvriskivati, popjevati uz vrisku.

gobelja - polutka, naplatak na točku od kola.

goč - manji bubanj.

god - dan u godini u koji se pominje, slavi nešto, godišnjica, godišnji praznik, blagdan; znak godišnjeg rasta debla, drveta u šumi.

Gordijev čvor - posebno zamršen čvor

grad - (pl.) gradi, stepen, stupanj; u fizici podjeljci ljestvice, skale fizičkih instrumenata; kod Kočića se misli na stepen jakosti rakije.

gradijerati - (u knjiž. jez.) gradirati - izmjeriti stepene (grade) jačine, npr. rakije.

graša - mala, kraća puška.

grov - (u knjiž. jez.) grof, tal. graf - plemićka titula.H


haber - glas, vijest

hak (tur.) - pravi; onaj dio prihoda u naturi koji su kmetovi morali davati spahiji; plata; račun; vlasništvo.

halal - ono što je vjerski i običajno dozvoljeno, dopušteno; ono što je na pošten način stečeno; oprost.

halaliti - oprostiti; pokloniti.

hamal (tur.) - nosač

hanuma - gospođa.

handžar - dugi šiljasti nož, s oštricom s obadvije strane. Ponekad se tako naziva i kratki krivi mač ili jatagan.

harač - porez iz turskog perioda.

has - carsko imanje; dvorsko imanje.

hastal - sto.

hazna - blagajna, riznica; blago, izvor vode

haznadar - čuzar riznice, blagajnik.

heler (njem. Heller) - stoti dio krune, prema imenu njemačkog grada Halla gdje su ga najprije kovali; danas stoti dio češke krune

hesab - takođe i hesap - račun, broj; procjena.

hi(e)džra (ar.) - odlazak Muhameda iz Meke u Medinu (g. 622. n. e.) ; to preseljenje smatraju muslimani jednim od najvažnijih događaja u početnom stadijumu islama i od tog vremena računaju godine

hodža, odža - imam.

hršum (knjiž.) ršum - povika, vikanje na nekoga, razbješnjenost, ljutnja.I

Ićinći - drugi, (fig.) turska vlast.

idara - izdržavanje, egzistencija, alimentacija; snabdijevanje potrebnim za život.

iladž (tur.) - lijek, iladža - lječilište.

ilika - (pl.) - ilike, rupica ili petlja na odijelu za koju se zakopčava dugme.

indat - pomoć (bilo u novcu, hrani, ljudstvu, vojnoj opskrbi, i sl.).

insan (tur.) - čovjek, čeljade.

interpelacija (lat.) - pitanje upućeno ministru u parlamentu, obično u vezi sa nekim događajem ili procesom; upadica (iz publike govorniku)

intransingentan (lat.) - nepomirljiv, uporan, tvrdokoran

invaterist - vojnik pješadinac na odsluženju vojnog roka.

izdihanije - nastupanje smrti.

izmećar - takođe i hizmećar - sluga, služitelj.

izor - nagrada (u žitu ili novcu) koja se daje na ime najma tegleće stoke za oranje, najam.

izun - dozvola, dopuštanje, privola, pristanak.

ižinjati - namisliti, smisliti.


J

japija - drveni građevni materijal, građa; tjelesna građa.

jarmac - prečka preko rude o kojoj vise ždrepčanici, mali jaram za jednog vola.

jaspra - uopšte novac, a konkretno sitan turski novac.

javašluk (tur.) - neodgovornost.

jazbec - (pl.) jazbeci - (novoslov.) jazavac.

jazija - pismo, pisanje; natpis, ono što je napisano; u kovanog novca ona strana na kojoj je brojem označena vrijednost (suprotna strana je "tura").

jezuit (lat.) - licemjer, lukavac, vjeroloman čovjek

jedžek - jelo

jolpaz - skitnica, besposličar; raskalašenjak.

junga - mjera za težinu, naročito za maslo i vunu; težina oka i po.

junost - mladost.


K


kabast - velik, krupan.

kabuliti - pristati, prihvatiti; usvojiti.

kadija - sudija

kaima - turski papirni novac (u bivšoj Turskoj carevini).

kajmakam (tur.) - namjesnik; vojno-građanski upravnik grada

kalauz - ključ, pokazivač puta.

kalem - olovka, pero od trstike; mosur, cijev, cjevčica za namotavanje niti, konca, žice; cjepivo, navrtak kojim se voćka oplemenjava; mlada oplemenjena biljka.

kamilavka (novogr.) - kaluđerska kapa, povisoka, tvrda, bez štitnika; (šatr.) službena kapa policajca ili zatvorskog službenika

kanderisati - privoljeti nekog na nešto, skloniti, saletjeti nekog da što učini.

kantina - baraka, krčma, prostor u nekom preduzeću gdje se mogu dobiti hrana i piće.

kanun - običnije kanon - pravilo, propis, mjerilo; crkvena odluka, crkveni zakon; zbir knjiga ili spisa koje je neki autoritet (crkveni sabor) oglasio i priznao kao autentične (Sveto pismo) i koje sadrže pravila hrišćanske vjere i hrišćanskog života.

kapric - kapris, ćud, ćudljivost

karar - zaključak, odluka; stepen; mjera, prava mjera nečem; prilika.

kasapluk - kasapski, mesarski zanat, mesarenje.

kastile - namjerno, namjernice; iz šale, šaleći se.

katil - ubica, krvnik.

kaur - takođe i kaurin - isto što i đaur, nemusliman, nevjernik; hrišćanin; pokatkad ova riječ označava i katolike ili Latine; (pridj.) kaurski - nevjernički, nemuslimanski.

kelneraj - pregrađen prostor u krčmama i gostionicama u kome stoje čaše, boce, piće i dr.

kereveka, kerefeka - krivina, izmotavanje.

kerica - čipka.

kerkermajstor - tamničar.

kesedžija - onaj koji siječe, koji odsijeca.

keser - takođe i ćeser, vrsta čekića; tesarska sjekira; (pridj.) keserast.

klja - (pokr.) žitna bolest, snijet, pada kiša a sija sunce.

kokija - miris; vonj; smrad.

kom - komina od voća, grožđa.

komandant - voj. zapovjednik (grada, tvrđave, vojne jedinice od bataljona naviše, ratne lađe, itd.).

komanda - voj. zapovjedništvo; kratka vojnička zapovijest.

komandijer - (u knjiž. jez.) komandir - zapovjednik čete, baterije, eskadrona, i dr.; vitez, nosilac nekoga višega ordena, npr. "legije časti".

komasacija (lat.) - spajanje manjih poljoprivrednih objekata na različitim mjestima u veće na jednom mjestu; objedinjavanje razbacanih zemljišta

komesija - (u knjiž. jez.) komisija - lica koja treba da izvrše neki posao.

komis - naziv za stvari koje država daje vojniku (rublje, cipele, hljeb itd.)

komjen - dimnjak na brvnari s drvenim poklopcem.

koporan (u knjiž. jez.) koparan - kratak gornji kaput s rukavima (kao dio narodne nošnje); vojnička bluza.

kopren - gusto sito za pšenično brašno.

korpus delikti - lat. corpus delicti, pravno: predmet koji dokazuje krivicu.

krismilisterij - (u knjiz. jez.) krigministerij- ratno ministarstvo.

kršnjak - svaki čovjek koji slavi krsno ime (krsnu slavu); (pokr.) krsno ime; krsni kolač, veliki lonac u kojem se kuha jelo o krsnom imenu, gost na krsnoj slavi.

kruna (lat.) - od 1892. do 1918. novčana jedinica u Austro-Ugarskoj, uvedena poslije forinte (sadržavala 100 filira)

krvarina - odšteta za ubijenoga.

ktitor - kod pravoslavnih Slovena i u srednjevjekovnoj Vizantiji: osnivač manastira, njegov zaštitnik i veliki darodavac.

kumašli - vrsta svile.

kurban - bravče ili goveče koje muslimani kolju na Kurban-bajram; žrtva.

Kurban bajram - muslimanski praznik.

kurdelj - traka, pantljika, vrpca; klin na plugu za koji je zapeta gužva oračica.

Kuršumli han - u Skoplju turski zatvor.

kurvaluk - kurvarstvo, kurvarski život, kurvarski postupak, kurvarenje; pokvarenost, lukavost, neuhvatljivost.

kuvet - snaga, apetit.

kuzolaš - (pl.) kuzolaši, opanci od ovčije kože.

kvartir - stan, sklonište, konak; voj. logor, logorište, vojnički stan van kasarne.

Blahhh
21-11-2006, 01:58 PM
L

lakomica - žlijeb, jedna od užlijebljenih dasaka u koje udara voda u vodenici i okreće točak koji pokreće kamelje za mljevenje žita.

latifundija (lat.) - veliki zemljoposjed, vlasništvo, spahiluk

lavra - veći, znamenitiji pravoslavni manastir (sveta lavra), koji je sjedište episkopa (Sveta gora, Moskva, Jerusalim).

Lehnstuhl (njem.) - stolica s naslonom.

lemeš - gvozdeni dio pluga koji pri oranju siječe zemlju; raonik.

lesperina - stari papir, hartija; augm. i pejor. od lesperica - lespirica - pokr. tanak prozirni komadić, kriščica nečega; takođe ljuspa, ljuščica.

Lidove novine (češ.) - Narodne novine

lijes - šuma; sanduk za pokojnika, pokr. drva, drvena građa; drveni dijelovi krova, drvena oprema za oranje, jaram i ralo.

lisast, a, o - obično konj ili pas koji ima lisu, bijelu pjegu na čelu.

lumera - (iskvar.) numera, broj.


Lj

ljesa, lisa - vrata (obično od obora ili tora) ispletena od pruća, rešetka.

ljumati - ići pognut, klateći se naprijed.


M

maksumčad - izvedeno od maksum - dijete, nejako dijete, nedorasla djeca.

ma'la - (u knjiž. jez.) mahala - dio grada ili sela, gradska četvrt, zaselak; ulica, sokak.

mameluk - pripadnik nekadašnje tjelesne garde egipatskih sultana; pripadnik Napoleonove tjelesne straže; odan sluga koji bez pogovora sluša svaku naredbu svoga gospodara.

manarva - (u knjiž. jez.), manevar - vojna vježba većeg broja jedinica u ratnoj službi; u ratu: sva sredstva kojima je cilj da se oslabi neprijatelj, sem borbe naročito važna u tzv. strategiji zamaranja i zbunjivanja protivnika; u opštem smislu: rad koji se izvodi vješto i lukavo, smicalica, ujdurma, spletka, podvala.

maraz - iznutra bolestan.

marivetluk - (u knjiž. jez.) marifetluk - vještina, majstorija; dovitljivost; izmotavanja; smicalica.

marijaš, takođe i marjaš - nakadašnji sitan ugarski i turski novac.

martalos - (pl.) martalosi, pripadnik posebnog roda vojske, koja se sastojala od mještana, pješaka i konjanika.

maša - ožeg, željezna lopatica sa dugim drškom za vaćenje vatre i luga iz peći.

mašet - takođe mašat i mećit - srednjovjekovni nadgrobni kamen, stećak; nadgrobni kamen uopšte; katkad i kamen uopšte.

mašina - stroj, naprava; lokomotiva.

maškara - šala, ismijavanje, sprdnja.

mavez mafez, mahvez - plavi pamuk, pamuk u boji.

mazgala - otvoreno, razvaljeno mjesto u ogradi.

medekalo - pričalo.

mezarluk - izv. od mezar (grob), groblje.

mezgra - sok iz drveta.

mejtef - ponekad i mekteb - muslimanska osnovna vjerska škola.

mektebihukuk - pravne škole za obrazovanje činovnika.

menjažija - mjenjaža.

merak - naslada, uživanje, ugodno osjećanje, ugodno raspoloženje; strast, uživanje, želja, volja za nečim; melanholija kao posljedica neke pretjerane žudnje, strasti ili čežnje za nečim.

merhamet - samilost, milost, milosrdnost; (pridj.) merhametli - milostiv, mehka srca.

medžedija, medžidija - turski novac, kovan od srebra, u vrijednosti od 20 groša u doba sultana Abdul-Medžida (1844. g.) po kome je i dobila ime.

medžlis - vijeće, savjet, odbor.

meteriz - opkop od zemlje, rov, šanac.

milć - takođe mlać, miljć i miljač - gradilište, prazno zemljište gdje se može podignuti zgrada.

milet - narod, nacija.

militer - (zast. pokr. ) - militarac, onaj koji je iz Vojne krajine.

militerija - (zast.) vojska.

mliti - (prez.) - mlim, misliti.

miloduv, (u knjiž. jez.) miloduh - prijatan miris, koji je prijatnog mirisa; selen, biljka iz porodice štitara.

mirija - porez, danak.

misirača, masirača - povrće slično bundevi.

miva - voće.

mizdrak - koplje čiji bodež ima bridove (naolučen je); koplje od bajraka.

molepstvije - kraće bogosluženje u naročitim prilikama.

mrcinjaš - onaj koji jede mrcinu, lešinar.

mrezga - nabor (na haljini ili na licu), nedozrela jezgra oraha.

mrlina, mrljina - tijelo uginule životinje, strvina, mrcina

mrlinaš - izv. od mrlina, mrljina - strvinaš, lešinar.

muharem - naziv za prvi mjesec u godini po muslimanskom kalendaru, vlastito ime.

muhtar, muktar - starješina mahale u gradu; seoski starješina, knez.

mukaet, mukajet - zainteresovan, pažljiv, obazriv.

mula - učen čovjek, teolog; kadija u većim gradovima; titula koju je sultan dodjeljivao učenim ljudima kao odlikovanje; titula koja se dodaje ispred imena čovjeka koji je učio vjerske škole, pa ma bio i sa manjom spremom, mazgov, mazga.

munasib (tur.) - zgodan, prikladan, povoljan

mundura - mundir, svečani kaput ili svečana bluza od uniforme; uniforma, odijelo propisanog kroja.

murećep - takođe i murećef - crnilo, vrsta crnog mastila, tinta.

murtat (tur.) - odmetnik, izdajnik, otpadnik od vjere.

musaveda (tur.) - bijeda, nesreća, napast; kleveta, potvora, kleveta.

musavediti - klevetati.

musali (tur.) - mjesto u prirodi gdje muslimani na otvorenom prostoru zajednički vrše izvjesne pobožnosti

muselim - sreski načelnik.

mustapez, mustafez - član pozadinske vojske, pozadinski vojnik, trećepozivac.

mutap - (tur.) mutab, mutaf - pokrovac od kozije kostrijeti; prostirač od kostrijeti.

mutesarip, mutesarif - okružii načelnik, oblasni načelnik; sinonim za valija.

muzevir (tur.) - spletkar, zlobnik, prevrtljivac, lažljivac.

muzerviluk - spletkarenje, zamućivanje.


N

nabodica - (pl.) nabodice, plahovit, prijek čovjek, kavgadžija, svađalica.

nadžak - dio starinske bojne opreme; sjekirica na dugom dršku u kojoj je s jedne strane oštrica, a s druge strane ušice (malj) u obliku čekića.

naero - (u knjiž. jez.) nahero - nakrivo.

nailikan, a, o - nakićen ilikama (đinđuvama).

nakastiti - naumiti, odlučiti se.

nakladati - nagvaždati, govoriti koješta.

nalet - prokletnik; (fig.) đavo, šejtan; prokletstvo.

naredan - doveden u red, uređen, uredan; pripremljen, pripravan, gotov, spreman.

nasuliti (se) - izmiriti (se), pomiriti (se), nagoditi (se), naravnati (se).

navozito - navodno, prema nekome, kod Kočića podrugljivo.

nazuban, bana, bano - koji ima zub na koga, kivan, neprijateljski raspoložen prema kome.

niks - (njem.) - ne!

nizam - regularna vojska u Turskoj carevini, ustanovljena 1826; vojnik te vojske; red, poredak, raspored.

nođe - (dij.) ondje, tu.

novak - vojnik.

novtati - pretpostaviti, naslućivati, nagađati.

nurija - parohija.


NJ


njukac - cmizdrilo, plačljivko

O

obataliti - pokvariti.

objesništvo - odvjetništvo (iskrivljeno, kao da vješa narod).

oblaporan -rna, -rno, ohlaporan -rna, -rno - gladan, pohlepan, nezasit, halapljiv, proždrljiv.

obštestvo - opština.

odiva - pokr. udata žena u odnosu na porodicu ili kuću iz koje potiče, udata kćerka, sestra, bratanica i sl.

odžaković - koljenović, plemićkog porijekla, čovjek iz stare, ugledne porodice.

oferta (lat.) - ponuda, molba (npr. za poslom)

oglu (tur.) - sin

omsica - osoba o kojoj je riječ, taj isti.

opotrebiti - postati potrebit, pasti u bijedu, osiromašiti.

ordija - vojska, armija u Turskoj carevini.

oružnik - žandarm.

ostraguša - starinska puška koja se puni ostraga, obrnuto.

osuk - (pokr.) izdužena povorka, gomila.

osvještati - (crksl.) posvetiti, izvršiti obred nad nečim.

ovincir - (u knjiž. jez.) oficir - vojnik, svako vojno lice od potporučnika do generala, odnosno maršala; prid. ovincirski - (u knjiž. jez.) oficirski.

Blahhh
21-11-2006, 01:59 PM
P

paligrap - izokrenuto: paragraf, odjeljak, član (zakona, naredbe, pravilnika, i sl.).

palitiš - izokrenut njem. pridj. politisch - politički.

palošina - isto što i pala - sablja, odnosno kratki široki mač u koga su obično držak i korice okovani srebrom.

palučak - mala livada nepravilna oblika kraj vode.

pametar - čovjek poznat zbog svoga pamćenja prošlih događaja, pamtilac; pametan čovjek; mudrijaš; čovjek koji bilježi važne događaje, ljetopisac; knjiga u koju se bilježe stvari koje se žele držati u sjećanju; crkv. knjiga u koju su prepisane molitve koje treba znati napamet.

pancijer - (u knjiž. jez.) pancir - grudni oklop od gvožđa ili čelika.

pandurica - pandur, podrugljivo. Prvobitno je pandur bio naoružani sluga i pratilac hrvatskih i slavonskih plemića u XVII i XVIII vijeku; pandur je i vojnik-pješak iz juž. Madžarske; kod nas: prost i neotesan čovjek, bezobraznik.

panegirik (grč.) - hvalospjev, pretjerano hvaljenje

paroh - sveštenik koji je starješina jedne parohije.

parohija - oblast koja se nalazi pod upravom jednog sveštenika, paroha, i ima bar jednu svoju crkvu; doslovan prevod riječi.

parusija - dar manastiru za molitvu.

pašalija - pašin čovjek, čovjek u službi kod paše.

paušal (njem.) - iznos određen otprilike; prosječno; paušalista - poreski obveznik koji plaća porez đuture, bez pojedinačnog mjerenja

paušalizacija - pravljenje predračuna, obično prosječno, ponekad otprilike, od oka.

pećanka - mala puška izrađena u Peći.

peksin - nečist, pogan.

Pemac - (pl.) (podrugljivo, iz njemačkog) Pemci, Čeh.

perušanje - jesenje komušanje kukuruza.

petljaga - petljanje, jalov posao, šeprtljanje.

pezvenek - svodnik, kurvar; pokvarenjak.

pinta - dio rakijskog kotla.

Pirova pobjeda - sumnjiva pobjeda koja ne opravdava pretrpljene žrtve i donosi više štete nego koristi pobjedniku

pisanija - (pej.) nepotrebno ili rđavo, loše pisanje, piskaranje; pismo; zast. sakupljanje priloga; prilozi (prema spisku priložnika).

ploska - takođe i pljoska - boca spljoštena oblika pogodna za nošenje u džepu ili torbi

podrug - jedan i pola drugoga po veličini ili po trajanju.

poglavač - jastuk, uzglavlje.

poka - pola oke.

polić - posuda od pola litre (za vino) ili pola decilitra (za rakiju).

politisch ungefahrlich - politički bezopasan.

polza - korist.

pometenik - stradalnik od mećave.

popasno doba - vrijeme kad je stoka na paši.

popčeto - pop, sveštenik, (ironično.)

popišmaniti - predomisliti se pokajati se.

postragija - starinska puška koja se puni pozadi.

Potemkinova sela - prazan sjaj; predočavanje lažnih činjenica kao da su istinite

prajs - (njem.) Preis - vrijednost neke stvari izražene u novcu, cijena.

prekada - kađenje, prekađivanje groba, osveštavanje groba.

premaknuti - ne roditi, podbaciti.

preteslimiti - predati nešto drugome.

prijestolnik - kotarski predstojnik, sreski načelnik.

pripašaj - kožni pojas u kome su se nosile male puške, noževi i sitne potrebne stvari.

privuza, priuza - konop, uzica sa kojom se vodi stoka.

proesabiti - (u knjiž. jez.) prohesapiti - proračunati, premjeriti.

pronija (grč.) - zemlja data vojnicima ili duhovnicima da se od nje izdržavaju; nije se mogla naslijediti; pronijar - obrađivač pronije

proštudijerati - (u knjiž. jez.) - prostudirati, proučiti.

protokol - knjiga za zavoćenje akata, (kod Kočića izokrenuto protokol u protokur).

protokolovati - protumačiti, objasniti.

provikati - početi vikati; vrijeme kad čeljade dozrijeva.

pružljaj volova - dužina volova sa lesom i jarmom.

pucer - njem. Putzer - posilni, čistač, onaj koji čuva ili čisti cipele.

pulika - (u knjiž. jez.) - publika - svijet; naročito; gledaoci, čitaoci, javnost, narod, ljudi.

pusat (tur.) - oružje; konjska oprema;


R

radiš - čigra, zvrk; đerdan, gerdan, niska, vjenac.

rahmetli - umrli, pokojni.

raison d'etre (franc.) - razlog postojanja, smisao

rajkan - rajetin.

Raubwirtschaft (njem.) - privredna krađa, pljačka.

ravanluk - ujednačen konjski hod pri kome se jahač ne trucka.

razmititi - razmaziti, razbluditi.

razor - brazda, dio uzorane njive

rebel - buntovnik, odmetnik, lice koje zakonitoj državnoj vlasti pruža oružan otpor.

redip, takođe redif i redifa - rezervna vojska, rezerva.

regleman - reglman, uredba, pravilnik o vršenju službe, odredba, propis, poslovnik.

remunaracija (lat.) - vanredna nagrada, pored redovne plate; honorar, premije

renegat - otpadnik od vjere, naročito: hrišćanin koji je prešao u islam; (fig.) otpadnik, odrodnik, izrod, izdajnik.

renta (franc.) - svaki regularno dobijeni prihod od kapitala, imanja ili zemljišta koji od svojih vlasnika ne zahtijeva nikakve preduzetničke djelatnosti

rospija - neposlušna, nevaljala žena.

reštiti - zatvoriti.

rezil - osramoćen, obrukan, blamiran, ponižen.

roždanik - knjiga rođenih.

rušpa - takođe rušpija - venecijanski zlatnik, cekin.

ruštriti - ruštati, hrskati, mrviti sa šumom.

Ruten - (pl.). Ruteni, Rusin.


S

saferski, -a, -o - (prid.) - koji se odnosi na Safer (naziv mjeseca septembra).

sahibija (tur.) - gospodin, gospodar, vlasnik, domaćin; pokrovitelj, zaštitnik; u Indiji Evropljanin uopšte;

sakrament - prvobitno sredstvo kojim neko sebi ili drugom nameće izvjesnu obavezu (kapara, kaucija, zakletva, i dr.); u kršć. crkvama: sveta tajna, naročito pričešće.

salamet - selamet, spas, spasen, i, e - povoljno stanje; pravi put.

salutirati - pozdravljati, pozdraviti; naročito: pozdraviti po vojnički.

sapret - dokazati kome (na sudu) da je kriv; pretrpjeti, podnijeti stradanja, kaznu (obično u kletvi).

saraorina - rad na izgradnji puta, kulučenje, nadničenje.

sarašćer - knjiž. serasker i serašćer - glavni vrhovni komandant. Postavljan je u slučaju rata iz redova vezira. Od njega je bio stariji po položaju samo veliki vezir, koji je u ratu nosio titulu serdariekrem.

saruk - zavoj oko kape, čalma.

sčinjati, ščinjati - nakanjivati se, oklijevati, kolebati se.

sebur!, sabur! - strpi se! strpljivost, strpljenje.

sedlenik - dobar konj isključivo za sedlo i jahanje.

sedra - kapnica, siga.

seiriti - promatrati, razgledati, rugati se.

sekser - stari austrijski novac od 20 filira.


serašćer - vrhovni vojni zapovjednik.

serbez - slobodan, smion, odvažan, slobodno, bez brige, bez straha, neusiljeno.

serbezija - sloboda.

serdar (tur.) - zapovjednik, vojskovođa, vrhovni komandant

serdžada - prostirač, ćilimče na kojem muslimani klanjaju namaz; služi i kao ukras u kućnom namještaju; u obliku je pravougaonika.

serežanin - (pl.). serežani - žandarm u nekadašnjoj Vojnoj krajini; stražar, čuvar uopšte.

sermija - imovina, imetak; blago, stoka, marva uopšte.

sent - zavičaj, postojbina, rodni kraj; pravac, strana.

servitug - pravo upotrebe tuđe imovine u određene svrhe; pravo na ograničenje vlasnika u korišćenju imovine.

sevap - milosrđe.

sikterisati - otjerati uz ljutnju nekog od sebe sa riječju ikter! (napolje! gubi se! marš!), maršnuti, otjerati ga na grub pačin.

sindžir - lanac.

sinđelija - diploma ili gramata kojom je episkop postavljao ili utvrđivao sveštenika na odrećenoj parohiji; patrijarška diploma kojom se episkop postavljao ili utvrđivao na izvjesnoj eparhiji.

sinekura (lat.) - dobro plaćena služba koja ne zahtijeva nikakav ozbiljan rad

sofra - niski okrugli stol, trpeza, sinija.

sopra - (u knjiž. jez.) sofra, trpeza, sinija.

stanarica - domaćica; stanarka; ptica koja nije selica.

stojbina - (pokr.) zavičaj, postojbina.

struga - otvor, prolaz na drvenoj ogradi oko kuće, njive, tora; takođe: ograćeno mjesto za ovce na otvorenom prostoru, tor.

strugarica - reduša kojoj je dužnost da pomuze ovce u toru.

subaša - nadzornik imanja, onaj koji ubire aginske ili begovske prihode sa čitluka (feudalnog posjeda); ranije u Turskoj carevini tako se zvao gradski nadzornik.

sudanija - tobožnje suđenje; kod Kočića: ruganje sudu i suđenju.

sudišće - sudište, sud, mjesto, prostorija gdje se sudi, gdje sud zasjeda.

suharija - takođe i suvarija - konjanik; konjanik-vojnik, konjanik-žandarm.

surgun - progonstvo, izgnanstvo; kao pridjev: prognan, protjeran; gl. surgunisati - protjerati, prognati; u značenju surgun upotrebljava se i imenica surgunluk

surutka - tečnost koja ostaje poslije sirenja mlijeka.

suturlija - provalija, ambis, ponor.

Sveta Paraskeva (Sveta Petka) - svetiteljka u pravoslavnom kalendaru na dan 27. oktobra.

svještati - razumjeti, shvatiti, ući u trag.

Blahhh
21-11-2006, 01:59 PM
š


šaban (tur.) - osmi mjesec muslimanske mjesečeve godine

šajcati - (pokr.) - šetati se.

šaporenje - šaputanje, šuškanje, gl. imenica od šaporiti - šaputati.

ščedro - štedro, izdašno, darežljivo; jako, obilato.

šejtan - đavo.

šenluk - veselje, slavlje uz pucanje pušaka, gl.

šenlučiti - provoditi veselje, slaviti, veseliti se.

šeretluk - budalaština, šala.

šerijat - muslimanski vjerozakon, islamski propis; islam.

šilježe - jagnje od godinu dana.

škrljak - šešir, klobuk; kod Kočića simbol tuđina (?*vabo).

škrljačina - aug. i pejor. od škrljak - šeširčina.

šoca - vrsta starinske vojničke puške.

?*okac - naziv za katolike-ikavce i katolike uopšte; pokrajinski: seljak, zemljoradnik; prost čovjek.

šovran - vrsta novca.

štuc - vrsta kratke puške, karabin.

šupirati (njem. Schub) - policijski protjerati (u zavičajno mjesto)

šuša - ovca, koza ili krava bez rogova; (fig.) niko i ništa.T


tabor - logor, organizovan sastanak.

takum - pribor, servis, kompletna oprema; tuce nečega; onaj dio čnbuka koji se stavlja u usta.

talahi - dio molitve i zakletve kod muslimana: tako mi Boga!

talambas - naročita vrsta bubnja od tuča u obliku čanka ili duboke ćase sa razapetom kožom obično jarećom. Riječ talambas često se odnosi i na bubanj uopšte.

teferič - izlet, veselje.

tefter - bilježnica, registar, protokol; računska knjiga; trgovačka knjiga dugovanja i potraživanja.

tekija - derviška zgrada, manastir, u kojoj se obavljaju derviški obredi. Svaka tekija ima svoga starješinu, šejha (kaluđer).

tapija - javna isprava o vlasničkom pravu na nekretninu.

terkija - zavežljaj opreme (kao što je kabanica) koji se kaiševima priveže za oblučje na zadnjoj strani sedla; dio starije ženske narodne nošnje, ukrasni privjesak koji visi sa strane o pojasu.

teskera (tur.) - cedulja, list, pismo, pismena dozvola, potvrda, isprava, svjedočanstvo

teslaisati - zanositi se, ponositi se, praviti se važan.

testa - (pokr.) gesta, put.

tevabija (tur.) - podanici, državljani; pristalice, pratnja; porodica

timar (tur.) - briga; feudalno dobro, imanje, posjed

timor - kamenjar, vrlet, golet, prebivalište orlova.

timorina - predio, kraj u kome ima timora, geol. visoki dio zemljine kore, planinski masiv, koji nastaje spuštanjem okolnih dijelova duž rasjeda; mjesto puno visokih, strmih stijena, kamenjar, krš.

tkanica - otkan pojas (u raznim bojama i šarama); materijal od grubo otkane vune (obično šarena); vrsta ženskog pojasa.

tribun (lat.) - vođa naroda, popularan narodni govornik

trmka - kupasta košnica od pruća, vrškara.

trnapiti - rupiti iznenada, upasti, ući u kuću.

trze - (pokr.) jagnje koje se vrlo kasno ojagnjilo.

tubiti - tuviti, pamtiti, dobro držati u pameti.

tufek - puška, puškar.

tugra (tur.) - službeni monogram (na fermanu, na novcu) od sultanovog imena

turkesati - govoriti turski.

tutunluk - cijev kroz koju prolazi dim.U

učevina - (nar.) znanje, nauka.

udut - (knjiž.) hudut - međa, granica, područje.

udutlema - carski (turski) akt i ceremonije koje idu uz njega.

ugajretiti - pomoći, zauzeti se.

ukabuliti - pristati na nešto, usvojiti nešto.

ukopacija - okupacija.

ulček - starinska mjera (za žito, brašno i sl.) različite veličine.

umesti - umiješati, umetnuti, usuti u nešto; upropastiti, upištiti

umesti se - istrijebiti se.

umjeti, htjeti, znati.

upatan, -tna, -tno, - (pokr.) napaćen, namučen.

uredovan,- vna,- vno - koji se odnosi na ured, kancelarijski, služben, zvaničan.

uriktati - udesiti, namjestiti.

uvano - zacijelo, sigurno.

uverčiti, uferčiti - zapaziti, uočiti.


V


vabrika - (u knjiž. jez.) fabrika - tvornica.

vagabund - probisvjet,

vajda, fajda - korist, dobit.

vakasuz - nevrijeme, nezgodno doba.

vakat - vrijeme.

vakmajstor - narednik u žandarmeriji.

valahi - tako mi boga! kunem se Bogom!

valija - guverner pokrajine (vilajeta) u bivšoj Turskoj carevini.

valiti, faliti - nedostajati, (po)manjkati.

vamilija - (u knjiž. jez.) familija - porodica.

varica - mješavina pšenice i kukuruza što se kuha uz post, na Varindan.

varićak - drveni sud za žito; žitna mjera.

većil - punomoćnik, zastupnik.

verak - suština, misao, narav, običaj.

verdekter - podozrivko, sumnjalica.

verman - (u knjiž. jez.) ferman - sultanov ukaz, sultanova naredba, carska zapovijest.

vildžan - (u knjiž. jez.) fildžan - šoljica za crnu kafu bez drške.

Viraunin - (dij.) Firaunin, Ciganin.

višeklija - (u knjiž. jez.) fišeklije - kožni pojas sa pregracima u kojima stoje naboji, fišeci za pušku.

vitmija - namiguša, smutljivka, vragolanka

vitmiluk - (dij.) (u knjiž. jez.) fitmiluk - smutnja, spletka, intriga.

vorinta - (u knjiž. jez.) forinta - novac u raznim zemljama razne vrijednosti; u bivšoj Austro-Ugarskoj srebrn novac od dve krune; srebrna dvodinarka.

votant - porotnik.

vrajlos - (njem.) freilassen - slobodan.

vrajter - u našim dijal. iskv. njem. riječ Gewfreiter - kaplar u austrijskoj vojsci.

vrišak - (u knjiž. jez.) frišak - svjež.

vrnto - (iron.) budala, blesan.

vruštuk - njem. Fruhstuck - doručak.

vukaran - na, no, (u knjiž. jez.) fukaran - siromašan, jadan, bijedan

vursat, fursat - zgoda, prilika, zgodan čas kad niko ne može omesti da se što učini; samovolja, kad se pruži zgodna prilika.

vuruna - (u knjiž. jez.) furuna - peć; limena peć; zemljana pekara.

vuzle vuzlasto - (u knjiž. jez.) fuzle fuzlasto- nedozrelo, neiskusno mlado momče, žutokljunac.Z


zabrkljačiti - (šalj.) nar. početi brkljačiti (nejasno govoriti, mrmljati).

zabrslati - početi brslati (početi brzo i nerazgovijetno govoriti).

zakajtiti - zabilježiti, zapisati.

zakrpatiti - izderati se, povikati.

zaptija - redar, policajac; policija; gl. zaptiti - držati disciplinu, red; uzdržavati, zadržavati, sprečavati, ustezati.

zaraciti se - odmetnuti se.

zasalampijati - zatalasati, zavitlati.

zastrug(a) - čančić, zdjelica od drveta sa poklopcem.

zastupiti - ući, zavladati.

zaturkesati - početi govoriti turski.

zavozit, ta, to - svojeglav, tvrdoglav, na svoju ruku.

zazor - sramota, stid, sram.

zbitije - događaj.

zeman - (tur.) doba, vrijeme.

zenćil - bogat, raskošan.

zijamet (tur.) - vojnički feud s godišnjim prihodom od najmanje 2000 aspri (sitan srebrni novac, novac uopšte)

zijanćerast - , štetočina, štetočinast.

ziratiti - obrađivati, ziratan - obradiv.

zorli (tur.) - silan, obijesan; zdrav, snažan; teško, mučno, tegobno; jako.

zubun - gornja haljina od sukna sa kratkim rukavima ili bez rukava; postoji i muški i ženski.

zulum (tur.) - nasilje, nepravda

zulumćar (tur.) - izv. od zulum, nasilnik, ugnjetač, koji nanosi nepravdu.

zurla - takođe i zurna - vrsta svirale sa veoma jakim piskavim glasom.

zvekan - na svoju ruku, svojeglav.Ž


Žanago (zanago) - zaista, odista.

žirovan - uhranjen, ugojen, sposoban za parenje.

žitije - životopis.

živolazan - živahan.

sabrao
Ing. Salih ČAVKIĆ

kicho
21-11-2006, 02:30 PM
svaka cast blahhh, potrudit cu se update-ovat ovu temu;)

Mimo
11-09-2008, 07:41 AM
Ima li neki link na ovaj posao Saliha Čavkića (ima li to negdje na net-u)?!

web wizard
11-09-2008, 10:15 AM
adžamija - neiskren, nevješt, neupućen, početnik; pridj. - adžamijski.Znam jednog Adžamiju, dobro je znati sad da je šuhveli osoba.

Eh da malo dodam pokoju:

adeš - imenjak
ahbab - prijatelj
ahmak - glupan, tikvan
aga - gazda
ajet - stavak, redak Kur'ana
akran- - podjednak, u paru (nije on tvoj akran)
akšam - predvečerje
alhamijado književnost - književnost u BiH koja je pisana bosanskim jezikom i arapskim pismom
arebica - arapsko pismo prilagođeno bosanskom jeziku
ašlama - vrsta trešnje
ašure (hašure) - vrsta kompota od mnogo vrsta voća
badža - dimnjak
bajramluk - dar o Bajramu
bakšiš - napojnica
boza - vrsta osvježavajućeg pića
bosančica - bosanska ćirilica

Jasko81
15-09-2008, 07:31 AM
Ima li neki link na ovaj posao Saliha Čavkića (ima li to negdje na net-u)?!

Potraži knjigu "Rječnik moje majke", ne sjećam se tačno ko je autor, ali je dobra za ovakve stvari.


Ima li neki link na ovaj posao Saliha Čavkića (ima li to negdje na net-u)?!

Mislio sam na ovo pitanje, a nemam tačnog odgovora. Rekoh da postoji literatura o ovom problemu, pa bi možda mogao da potražiš ovaj rječnik koji sam ranije naveo, pa zatim "Rječnik karakteristične leksike", Alije Isakovića.

Mesha Mare
18-09-2008, 09:18 AM
A
ahiret - „drugi” (zagrobni) svijet
ahlak - moral, lijepo ponašanje
aferim! - svaka čast! Bravo!
avlija - dvorište ispred kuće
at (đogo) - konj
ašik - ljubav, udvaranje
ašikli-pendžer - prozor za ljubovanje
ašiklija - onaj koji ašikuje; ljubavna pjesma
akšam - sumrak, večer
akšamluk - večernji razgovor, druženje u sumrak
abdest - pranje prije molitve
ahbab - prijatelj
ajet - rečenica ili red iz Kur’ana
Allah-birum - Bog zna…
Allahrahmetile - pokojni; milost Božija nad njim
almas - dijamant
aščinica - restoran tradicionalne hrane
avaz - glas; grlo
alčak - prepredenjak; vrtirep
ašćare - očigledno

B
bailisati se - onesvijestiti se
bostan - lubenica; vrt ili voćnjak
berićet/bereket - blagoslov, sreća, izobilje, uspjeh
bošča - marama; stolnjak
bulbul - slavuj
behut - opijenost; nesvjestica
bezbeli - naravno, mora da jeste, dabome
bukadar - puno, velika hrpa
birvaktile - nekada, „u ono doba”
bilesi - čak i…
basamak (mn. basamaci) - stepenica
baška - posebno, nastranu
bihuzuriti - uznemiravati, smetati
bujrum - izvoli, dobro došao
bezistan - bazar, zatvoreno mjesto za trgovinu

Mesha Mare
18-09-2008, 09:29 AM
Č
čardak - zgrada; gornji sprat kuće
čehra - izraz lica
čorba - gusta supa
čakšire - muške hlače
Ć
ćumur - drveni ugalj
ćenifa - toalet, wc
ćafir - nevjernik, inovjerac
D
dunjaluk - svijet
dever - briga, patnja, oskudica
dever-dun’ja - stalne brige na „ovom” svijetu
deverati - mučiti se, brinuti se
deverli glave - kad neko nema sreće, samo brige
divit - mastionica
dilber - dragi/draga, voljeni, zanosni
divaniti - razgovarati
divanhana - soba za razgovor
din - vjera
dova - molitva
durati - trpjeti, nositi se s nečim
damar - srce, bilo

Džennet - raj
Džehennem - pakao
džezva - bakrena posuda za spravljanje kafe
džemat - društvo, zajednica
dženaza - sprovod, sahrana
džuma - petak (češće: molitva petkom)
Đ
đul - ruža
đulbešećer - džem od latica posebne vrste ruže
đugum - veliki mjedeni vrč za vodu
đuvegija - zaručnik, mladoženja
đuturum - starac, onemoćali, oronuo čovjek
đulistan - ružičnjak
E
efendija - gospodin
ezan - poziv za molitvu sa munare
evlad - djeca, potomstvo
F
farz - obavezna djela u islamu
fildžan - porculanska šoljica za kafu bez drške
fasovati - dobiti, primiti
fajda - korist, dobitak
fukara - sirotinja
G
„gluho bilo” - „strašno!“, „ne daj Bože“
gurbet - skitnica, tuđin

Mesha Mare
18-09-2008, 09:46 AM
H
hamal - nosač
havizati (uhavizati) - razumjeti, shvatiti
hašarijast - nestašan, vragolast
halvat - soba (najčešće u prizemlju kuće)
hastal - stol
hastaluk (hasta) - bolest (bolesnik)
hafiz - (onaj koji čuva, pamti) čovjek koji zna Kur’an napamet
haram - zabranjeno djelo u Islamu
hanuma - žena, gospođa
hikjaja - priča, legenda
hafifan - nesiguran, nepouzdan
hatma - čitanje čitavog Kur’ana s namjerom
hurija - rajska djevica
hizmet - pomoć, posluženje
hair - dobro, sreća, korist
hairli - sretan, čestit, napredan
„hajra mi od života nema“ - kad neko nema sreće u životu
hadždž - hodočašće u Mekku
hidžab - žensko pokrivalo za glavu (ili lice)
hajat - hodnik, predsoblje
hajvan - životinja
halal - dozvoljeno, pohvano djelo u islamu
hava - zrak
hećim - ljekar
helać - propast, nesreća, šteta, kvar
hrsuz - razbojnik, lopov, hrđava osoba
hejbet - mnogo
harabatija - rasipnik, boem, pijanica
hedija - dar, poklon
hatib - govornik, propovjednik
I
iftar - večera nakon dnevnog posta u ramazanu
istihare - želja
ibrik - bakreni vrč za vodu sa posebnim lijevkom
ibretiti se - čuditi se
imam - islamski vjerski poglavar, svećenik
Indžil - Evanđelje
iman - vjerovanje u Boga
insan - čovjek
ibadet - moliva, služenje Bogu
išaret - gest, signal, znak; naslućivanje
J
jag - mirisno ulje
jal - nevolja, nesreća
jok - ne
K
kaliferija - šinteraj
kadija - sudija u šerijatskom sistemu
kaduna - dama, gospođa
kitab / ćitab - knjiga
kabul (v. kabuliti) - pristanak, dopuštenje
kabur - grob
kijamet - posljednji sud; nevrijeme; pometnja
kutarisati - riješiti, osloboditi
kandilj - svjetla kojima se ukrašava munara
kuvet - snaga, krepost
kismet - sudbina
L
levha - kaligrafski ispisan citat iz Kur’ana i sl.
leđen - bakrena posuda za umivanje
ligure - sanke
M
mubarek - sretan, blagoslovljen
mubarećleisati - čestitati praznik
muhabet (v. muhabetiti) - razgovor
melek - anđeo
mahaluša - žena koja puno ogovara, tračara
mujezin - čovjek koji sa munare poziva na molitvu
munara - toranj džamije
minder - divan, sećija, kauč
maksuz - specijalno, posebno, osobito
marifetluk - zavaravanje, petljavina
mangala - posuda za žeravicu
medresa - vjerska srednja škola
mekteb - vjerska osnovna škola
merhamet - samilost, milosrđe
mezar - grob
musafir - gost
muštuluk - dobra vijest ili nagrada za istu
N
naibu-reis - zamjenik reis-ul-uleme (v.)
nafaka - ono što je čovjeku suđeno da ima za života; sudbina
nefs - strast, žudnja
namaz - molitva
„Nejse!” (ili „Hele nejse”) - „nije bitno”, „zanemari”
O
osunetiti - obrezati mušku djecu po propisima
P
pohasiti se - uzgoguniti se, postati drzak
plaho - fino, dobro
pehlivan - cirkusant; hrvač; komedijaš
pejgamber - Božiji poslanik
peksimet - kolač, slastica
peškeš - poklon
pesinluk - prljavština
pesinav - prljav

Mesha Mare
18-09-2008, 09:46 AM
R
rahatluk - spokojstvo, bezbrižnost, uživanje
rahat biti - biti miran, spokojan, udoban, zadovoljan
reis-ul-ulema - vrhovni starješina islamske zajednice
rahmetli - pokojni
S
sofra - trpeza, stol
sunnet - pravila postavljena životom Muhammeda
sevap - dobro, Bogu ugodno djelo
sijelo - okupljanje prijatelja (najčešće noću)
srklet - uzrujanost, muka, patnja, tegoba
sehur - obrok u zoru za vrijeme ramazana
sećija - poširoka klupa zastrta ćilimima
sevdah - ljubav
sevdisati - ljubovati; čeznuti za nekim
sač - peka
saulisati - smiriti, svladati
sabah - zora, svitanje Sunca
sabahile - rano ujutro, zorom
sabur - strpljenje
safra - nesvijest
serbez - slobodno, bez straha, sigurno
sokak - uska ulica
sura - poglavlje Kur’ana
Š
šerbe - slatki voćni sok
šehadet - osnovna izjava vjere u Islamu
šehid - borac koji je umro na Božijem putu
šenluk (v. šenlučiti) - veselje, zabava (slaviti, veseliti se)
šićar (v. ušićariti) - korist, dobitak (okoristiti se, zaraditi)
šeher - grad
šejtan - đavo
šerijat - vjerski zakon, pravila
šiša - boca
šejh - starješina tekije
T
tespih - „brojanica” za ibadet
Tevrat - Tora
titiz - škrtica
tabija - utvrđenje, opkop, bedem, utvrda
teferič - veselje, zabava (najčešće u prirodi)
tabiriti - tumačiti, proučavati detaljno,
tabut - muslimanski mrtvački sanduk
tekija - „samostan” za derviše
telal - razglasnik, objavljivač
ters - neprijazan, nervozan, zloćudan
tevhid - molitva za umrlog (učestvuju samo žene)
taraba - ograda od dasaka, plot
tefter -popis; bilježnica, lista
tokmak - budala, glupan
teravija - posebna molitva za ramazan
U
učkur - uzica, tanak pojas od platna
ujdurma - smicalica, prevrtljivost, podvala
ulema - učenjaci, intelektualni vrh zajednice
V
vakat - vrijeme
vaktija - vremenski raspored obavljanja vjerskih dužnosti, satnica
vakuf - vjerska zaklada, ostavština zajednici
Z
zo(h)va - bazga
zahmet - trud, muka, naporan posao, nevolja
zembilj - trokutasta kožna torba
zulum (zulumčar) - nasilje, nepravda, okrutnost (nasilnik)
zijan (zijančer) - šteta, kvar (štetočina)
Zebur - Novi zavjet
zar - odjeća za pokrivanje muslimanskih žena
zejtin - ulje
zehra - malo, mrvica
zekjat - obavezno dijeljenje pomoći sirotinji (2.5% godišnjih prihoda
zinaluk - blud
zapis - hamajlija (protiv uroka, bolesti i sl.)

zvrk
18-09-2008, 01:06 PM
znal ko cija je rijec kištra???

Jasko81
18-09-2008, 01:30 PM
Šta to znači? Tražio sam evo u rječniku, ali nema...Odakle si izvukla tu riječ?

zvrk
18-09-2008, 01:32 PM
raspravljali smo preksinoc...
ja recimo znam da je kistra onaj dio spreta za lozenje u kojem se cuvaju drva...
ono ispod rerne.... mi ga upotrebljavamo da to oznacimo...
a ovi od visegrada ga upotrebljavaju za kutiju za alat :S

Mesha Mare
18-09-2008, 01:33 PM
Ja opet znam ono kištra pive.:lol: (kao kutija, gajba, puna..):D

zvrk
18-09-2008, 01:42 PM
Ja, iskreno, nikad nisam čuo za tu riječ niti je upotrebljavam.:roll::roll::roll:Au...Mancy, samo ti je to na pameti!:lol: Gdje je tu nauka?

profesore, evo ti 1 :lol:
hašarijast???
ah vidjeh da ima... pih :)
sjeticu se ja jos kojeg lokalnog :)
vrljike???


Upozorenje dotičnim korisnicima, a prepoznat će se...nemojte mi po temi baljezgati i vraćat se na temu koju sam zaključala. Držite se dotičnog naslova i svrhe teme ili ću da kažnjavam. A sve vas preskačem, izgleda na samo svoju štetu.

WW

Mimo
19-09-2008, 05:17 AM
Manci, ti meni ne vjeruješ?! Evo još jedan konkretan primjer: "bailisati se" , treba da stoji "baildisati se"!, nije "ašćare", već "ašićare". Ispravke su potrebne, jer odavde se i uči (čita, pamti) i nije dobro da se zapamti pogrešno. (Jasko, još uvijek se mogu naći vrljike). Postoji u Bosanskom jeziku (manje poznata) riječ - "đene" , koja je nezamjenjiva bilo kojom (ili sa više bilo kojih) drugom riječi.

Jasko81
22-09-2008, 03:56 PM
PAČA - jelo slično sutlijašu
PANGUR - sud za piće
PAZAR - kupovina
PEZEVENK - podvodač, kod nas u upotrebi i kao psovka
PIŠTAMALJ - veliki čaršaf za brisanje
PORTA - crkveno dvorište
PROČKA - poklada
DAIRE/DAHIRE - mali bubanj sa samo jednom rastegnutom kožom u koji se udara prstima, laktom ili koljenom, a kojim se prati pjevanje i igranje
DOKSAT - istaknuti dio kuće, pokriven, a otvoren sa svih strana
ĐIZIJA - vrsta šarene svilene tkanine
EĆIM - liječnik
ESPAP - roba
ISPIT - vjeridba pred svećenikom
LEBLEBIJA - vrsta nekog na naročiti način prženog graška koji Turci jedu uz rakiju kao meze
MANGAL - metalni sud sa žarom radi grijanja
METER - svirač u jednu vrstu duvačkog instrumenta
MINTAN - gornja muška haljina bez rukava
MUTMELJ - najfinija vrsta brašna
ĆOPEK - pas, budala
ĆEMER - kožni pojas u kojem se nosi metalni novac
ČALMA - bijela marama koju Turci nose oko fesa
ČOČEK - igračica koja igrajući udara u daire
ĆEMANE - violina
LOKUM - vrsta poslastice pravljene brašnom, vodom, šećerom i sokom od ruža, limuna ili naranče
MARJAŠ - stari novac od pet para
MEZA - zakuska, jelo koje se uzima uz piće da bi se moglo bolje piti
MOR - čakšire, crne hlače
MORI/MORE - usklik odobravanja ili hrabrenja
SALEP - vrsta čaja od isušenog korijenja nekih orhideja
SERAJ - gospodarsko dvorište, kuća, dvorac
SIMIT - fini bijeli pšenični hljeb
ZAPTIJA - stražar, redar
ZURLE - vrsta drvenog duvačkog instrumenta, nalik na oboe
TEKIJA - turska kapela
SRMA - srebro
ŠUPELJKA - vrsta svirale
TACNA - poslužavnik
TOKMAK - mali topuz nad vratima u amamu koji pritiskuje vrata da se ne otvore
UČKUR - svitnjak, gaćnik
VRŠNIK - sač, poklopac kojim se poklapa tijesto na vrelom crijepu
ZARF - metalni tanjir
ZULUVIĆ - mali uvojak kose
TATLIJA - slatka pita
TENDŽERA - zemljani ili bakreni sud za kuhanje
ŠIRIT - lampas, opšav
SINIJA - okrugla drvena ili metalna trpeza na kojoj se prinosi jelo
SKOROTEČNIK - čovjek koji se odskora obogatio
ĐID - stoj, natrag, mrš!
PIŠTAMALJ - veliki čaršaf za brisanje
PROTOKAL - portugalsko voće, naranča

(...)

Jasko81
24-09-2008, 07:53 PM
- ALATURKA - na turski način, turski
- ALAFRANGA - na evropski način, evropski
- ALEM - ukras u vidu polumjeseca koji stoji na vrhu džamije
- ALKATMER - sitni karanfil, turski karanfil
- ALMAS - dragi kamen, dijamant
- ANTERIJA - vrsta gornjeg dijela odjeće od svile ili nekog drugog materijala: muške anterije su kratke, ženske obično duge
- AHMEDIJA - čelma, saruk, tanko platno omotano oko fesa ili koje druge kape koja ima oblik fesa
- AŠČIBAŠA - šef kuhinje
- BAGLAMA - željezna spojnica, šarka
- BAKMAJSTOR - zapovjednik žandarmerijske stanice za vrijeme austrougarske vladavine u BiH
- BARDAK - vrsta zemljanog suda za vodu ili neko drugo piće
- BASAMAK - stepenice
- BEZ - vrsta oamučnog platna domaće izrade
- BERAT - carski ukaz kojim se dodjeljuju zvanja, odlikovanja
- BINJEDŽIJA - vješt jahač, džokej
- BRENČAV - isprekidanog glasa, zvuka
- BULJUK - četa vojske, grupa, skupina ljudi
- BUNGUR - odstupana, prebijena pšenica
- BUTUM - sav, čitav, cijeli
- ČEVRMA - maramica od finog platna sa vezenim granama po uglovima
- ČIRAK - svjećnjak, stalak u koji se stavljaju svijeće
- ĆERPIČ - nepečena, na suncu sušena cigla
- DIREK - greda, stub
- DŽENEĆIJA - vrsta halve
- ĐAURIJA - oblast naseljena pripadnicima drugih vjeroispovijesti osim muslimanske
- ĐUGUM - bakreni sud za vodu
- FUČIJA - drvena posuda u kojoj se sa izvora ili rijeke i u kući drži voda
- HAJAT - predsoblje u prizemlju u starinskim kućama
- HAMAL - nosač
- HATOR - misao, pamćenje, sjećanje
- HELEP - sitni novac
- HOR - spremnost, gotovost
- ILUM - nauka, znanje
- JAG - mirisavo ulje koje se donosi na povratku sa hadža
- KARAMUT - vrsta kruške koja ima crnu boju kada je zrela
- KUJRUK - rep
- KUMAŠ - vrsta starog svilenog platna
- KUMRIJA - vrsta grlice
- LEĐEN - lavor za umivanje
- LIBADA - vrsta ogrtača sa širokim rukavima i prostranim džepovima
- MAGFILA - dio džamije u vidu tavanice na kojem žene klanjaju
- MANGALA - bakreni sud okruglog oblika, na kojem se drži žerava radi zagrijavanja prostorije
- MAŠTRAFA - čaša posebne vrste, ukrašena različitim ornamentima
- MIHRAB - udubljeni dio u čeonom židu džamije u kojem imam klanja pri skupnom klanjanju
- MUPTIJA - prostor pod otvorenim nebom na kojem se zajednički klanja

Jasko81
25-09-2008, 03:05 PM
-MUŠEBAK – drvena rešetka na prozorima u starim muslimanskim kućama koja štiti unutrašnjost kuće od spoljašnjih pogleda
-NABAKAMITI SE – namazati usne i lice ružom, karminom
-NADŽAK – dio starinske vojne opreme
-NEFS – ljubavna strast, seks
-OGROŠ – borba, okršaj, konačni obračun
-OMAHA – voda koja prska s vodeničkog točka
-PANOGA – zakržljala noga, patrljak noge
-PAPUČLUK – mjesto gdje se ostavljaju papuče
-PEKE – dobro, uredu!
-PIZGAV – pjegav, šaren
-PRORAŠLJIKA – nešto ili neko što je visoko izraslo ali bez ploda
-RAHVANITI – ići laganim i otmjenim hodom
-ROGAČ – loš, nevješt, lažan pjevač
-ROSOBRAN – predmet koji štiti od rose
-RUMATI – jesti nešto drobeći u ustima
-SABAHČIĆ – vrsta cvijeća, puzavica koja se otvara jutrom
-SAZ – vrsta starinske tambure
-SAHAN – bakreni tanjir
-SAČ – željezni poklopac pod kojim se nešto peče
-SEVLIJA – čempres
-SERBEZ – slobodno, bez ikakvog straha
-SERHAT – krajina, pogranični kraj
-SEĆIJA – duža drvena klupa koja stoji uz zid na kojoj se sjedi, a i leži
-SIHIRBAZ – vrač, čarobnjak
-SOMUN – hljeb sa kvasom
-SUBAŠA – nadzornik imanja
-SRMEN – srebren
-STUHA – utvara, protuha
-SURMA – crni ili srebrenasti prah koji se podvlači ispod trepavica
-ŠEVRLJUGA – vrsta ptice; ševa
-ŠAŠANA – vrsta duge puške
-ŠILJTE – vučeni četverouglasti dušečić za sjedenje
-ŠIMLA – daska od jelova ili hrastova drveta kojima se pokrivaju kuće
-TABIJASUS – čovjek ćudljive naravi, osobenjak
-TAP – tihi, nečujni hod
-TAHT – carski prijesto
-TADŽ – kruna
-TOLA – trpeza za kojom „jedna časa naokolo hoda“
-TUKA – ćurka
-TULBENT – fino tanko bijelo platno koje služi za pravljenje zavoja oko glave na fesovima
-UD – suho sandalovo drvo
-UMET – narod, pristalice jednog pejgambera
-UNKAŠ – prednji dio sedla
-UČKUR – svitnjak, uzica kojom se vežu oko pasa gaće, dimije
-ZAMANDALITI – zatvoriti vrata mandalom, drvenom gredom ili gvozdenim štapom
-ZAR – vrsta prekrivača od tankog platna
-ZELZELA – zemljotres
-ZOR – snaga, moć, sila
-ZUKVA – vrsta kruške

Jasko81
04-10-2008, 09:31 AM
- ARKA - lađa
- BAGREN - grimizan, purpuran
- BENGALIJA - bengalska vrata, obojen vatromet
- BETEŽAN - bolestan
- BRTVITI - zatvarati
- BUGARENJE - naricanje, jadikovanje
- CIKADA - cvrčak
- ČEHULJA - grozd
- ČISLO - brojanice
- DERAN - star, istrošan, jadan, bijedan
- DUDUK - velika svirala
- ĐULEP - ružina vodica
- GROMOR - buka, tutanj
- HORA - sat, vrijeme čas
- IGO - jaram
- KAJDA - melodija
- KOLUDRICA - kaluđerica
- KONKA - školjka
- KRALJEŽ - kičma
- KREŠEVO - okršaj, bitka, bojište
- LEŽAK - lijenština
- LUČAC - grudalo
- RASTEPSITI - raznijeti, razoriti
- ŠKUR - taman
- TANAC - ples
- TOPRAG - dom, rodni kraj, domovina
- VASMIR - svemir
- VRAŽDA - svađa, mržnja, neprijateljstvo
- ŽMUL - čaša

champion0
25-02-2009, 03:31 PM
Evo da ovdje pisemo rijeci koje izumiru pod valom novih rijeci. Uporedo sa starim rijecima, da pisemo i objasnjenje te rijeci.
Pravilo : bilo bi dobro samo da se rijeci ne ponavljaju.

Na ovu ideju sam dosao jer se neke stare rijeci danas upotrebljavaju na jako ruzan nacin ( primjer je rijec : karati - sto bi znacilo da ce te neko izgrditi)


Aferim - Odlicno, Bravo

DINHETA
25-02-2009, 03:35 PM
Penđer-Prozor
Tarabe-Ograda
može Hripa -Kamen,dok se jos sjetim:respect::respect:

StoneSleeper
25-02-2009, 03:44 PM
Bila je ova tema vec negdje ili slicna mozda- znam da smo se podsjetili dosta rijeci :respect:

Ašikovati - :love2:

Semla
28-03-2009, 01:53 PM
ako nekom treba ja imam u pdfu rjecnik posudjenica u Bosanskome jeziku, orjentalizmi, anglizmi, germanizmi sve zivo autor je Milan Vujaklja, ako kome treba saljem na PP

DmX911™
28-03-2009, 02:42 PM
Riječ "bre" na koju je većina Bošnjaka doslovce alergična je zapravo staro-arapska riječ koja se piše "bara" a izgovara kao "bra". Arapi su je prenijeli Turcima, a ovi nakon okupacije južno-slavenskih naroda i Srbima od kojih je mnogi i danas nerijetko koriste baš kao i današnji Turci koji pri njenom izgovaranju odmahuju rukom kao da nekoga odbijaju od sebe. Ovo je naravno sasvim logično, jer je "bra" odnosno "bre" u prijevodu isto što i "tjeraj" ili "goni".

http://www.domaci.de/viewtopic.php?t=25719


Upravu ste. Ova tema turcizmi ima. Moze na lock ili brisanje. :eh:

Ma neka se teme jednostavno objedine.

StoneSleeper
28-03-2009, 04:33 PM
Ja sam negdje pronasla da to isto bre znaci magare na turskom, pa et'..:rcain:

DmX911™
28-03-2009, 04:38 PM
Ja sam negdje pronasla da to isto bre znaci magare na turskom, pa et'..:rcain:

Da, postoji i to tumačenje. :D

Stryker
28-03-2009, 07:54 PM
Šta znaći "dumina"?

DmX911™
28-03-2009, 08:18 PM
Šta znaći "dumina"?

http://www.domaljevac.com/osinipoprasini/sesir/rijeci/index.html

Stryker
28-03-2009, 10:15 PM
http://www.domaljevac.com/osinipoprasini/sesir/rijeci/index.html


Ne "dumena", nego "dumina" :D.

Npr. neko nešto radi i kaže "Dodaj mi tu duminu" (neka stvar, ali da ne bi navodio njeno ime lakše mu/joj da kaže "dumina").

Zanima me odakle je ta riječ.

DmX911™
28-03-2009, 10:18 PM
Ne "dumena", nego "dumina" :D.

Npr. neko nešto radi i kaže "Dodaj mi tu duminu" (neka stvar, ali da ne bi navodio njeno ime lakše mu/joj da kaže "dumina").

Zanima me odakle je ta riječ.

Zbilja ne znam, možda je to isto što i "hepek". :)

I Amerikanci iz godine u godinu nevjerojatno krate riječi u svom jeziku, tako da sa ovim našim školskim (fakultetskim, nebitno) engleskim jezikom tamo jasno odudaraš od sredine. Ne bi me čudilo da to rade i Bosanci i Hercegovci. :)

Semla
02-04-2009, 05:58 PM
Upravu ste. Ova tema turcizmi ima. Moze na lock ili brisanje. :eh:

Ovo nije tema turcizama, nego arhaizama,
turcizmi- posudjenice iz turskoga jezika, u nasem jeziku svrstani pod orjentalizme (arapski, turski, perzijski jezik) i uvrstene su u standardni jezik
arhaizmi- zastarjele rijeci koje nisu nasle primjenu u standardnome jeziku Bosne i Hercegovine
prvo ih razlikujte, pa onda spajajte i brisite teme, ovdje ima dosta napisanih rijeci i njihovih znacenja pa smatram da bi bilo steta bristati temu!

zvrk
02-04-2009, 06:00 PM
nisam nista obrisala, samo spojila jer su se pocele kvalitativno spajati, bez obzira na naslove

Almasa 80
10-05-2012, 07:19 PM
agditi, uagditi - znaci nesto osladoriti - proces poprimanja sladora

cevabiti, scevabiti (nek se scevabi) - ima funkciju dinstanja, tj. kuhanja u vlastitoj vodi, saftu odnosno vlastitoj masnoci

dolmiti - oznacava nesto puniti, nadijevati (dolmiti janje, dolmiti tikvice, dolmu, a ponekad i dolmiti pitu, nadolmiti pitu)

icramiti, poicramiti - oznacava gostiti i ugostiti

hamur - oznacava kvasac, ukvasano tijesto, a isto tako i svaku smjesu, nadjev

iskolaciti - znaci od smjese napraviti kolacice (cuftice, kuglice)

kuhati, zakuhati, skuhati - oznacava nesto mjesiti, te se tako kaze kuhati pitu, skuhati kruh, skuhati kolace

krckati - oznacava vrijuckati, na tihoj vatri variti (kuhati); neka krcka, neka se tiho vari (kuha)

kavurisati - oznacava pihtijati, nesto skavuristati, znaci nesto spihtijati, upihtijati

kolacici - u Bosni se razumijevaju razlicito oblikovani zalogaji od mljevenog mesa

kulanisati - oznacava konzumirati, trositi, upotrebljavati

potiriri - oznacava postaviti nadjev na jufku

kurisati - oznacava postaviti, namjestiti

kutarisati - oznacava vareno ili peceno jelo postaviti u tanjire, zdjele, sahane ili druge posude

istaviti - oznacava neko jelo, napitak skinuti sa vatre

peci - oznavaca nesto peci na vatri, u peci, pecnici, dakle sve ono sto se postavlja na vatru bez vode (kasnije moze doci voda). Tako se u Bosni kaze - peci kafu, ispeci kafu, kafu mi ispeci, jer se kafeni toz (mljevena, tucana kafa) sipa u suhu, praznu dzezvu, koja se stavlja na vatru i onda zalijeva kipucim serbetom (danas kipucom vodom). Tako se kaze - peci lonac, jer se lonac stavlja u pekarsku pec, na ognjiste, u pecnicu, na stednjak, bez dodatka vode, kao peci halvu, jer se najprije na maslu przi (pece) brasno (zaprska), a zatim se isprzeno brasno zalijeva agdom, isto tako se kaze peci bestilj (pekmez), jer se kasnije stavlja na vatru bez vode;

namladiti - oznacava ponovo prekuhati nakvasan kruh, obrasniti i slicno;

pobabiti - oznacava pustiti neko jelo neko vrijeme da se sok ili dodatak (povlaka, kiselo mlijeko i sl.) upije i sjedini sa jelom, odnosno pustiti neko jelo da dobije pravi kvalitet ( u pecnici ili van nje - da se pobabi);

zakuhati - oznacava zavrsiti neko jelo, kao dodati corbi tarhanu i pustiti da se skuha

pristaviti - oznacava staviti na vatru neko jelo, napitak;

raspariti - oznacava povratiti svjezinu jelu pomocu pare, npr. pitu (kada provrije voda u serpi, na tu serpu se stavi tepsija sa pitom);

saldisati - oznacava servirati;

scufteriti - se kaze da se jelo ne razabere, ne naraste, nego se stisne

uhasuliti - oznacava kulinarski uspjeti spraviti jelo

umok - oznacava sos, umak;

uzdurisati - oznacava nesto montirati (u hotelijerskom smislu)

variti - oznacava nesto kuhati, vecinom sa vodom ili sa umakom koji pusti povrce; tako se kaze - variti pilav, variti pirjan, variti mandru, variti puru, itd;

zacvariti, zacvrknuti - znaci uzavriti buter (ili drugu masnocu) i tako vrelim zaciniti neko jelo;


Hotio bi Ali-Pasa doci,
Al ne smije kroz Sarajevo proci,
Nisu age medene baklave,
A junaci pita zeljanica,
A neferi sitni hurmadzici,
Bezerdzani na medu djunlari,
Mladi bez keske u kazanu,
A terzije sitne resedije,
A bakali bijeli pilavi,
Krevetari biber po pilavu,
Biber pali, bijeli pilav kvari,
Kazandzije zlacani sahani,
Cizmedzije zerde u sahanu,
Saracici sitni kolacici,
A kazazi bamja u sahanu,
Borov corba kahvedzije mlade,
A ascije hosaf kaisije.

muhamed22
07-09-2012, 10:03 PM
molim vas , da mi neko kaže šta znaći riječ " OTOLIČ " nikako da je nađem,hvala ,,,,
L.P. Muhamed

sanjaaa
29-12-2012, 10:46 PM
Šta reći, osim hvala :)

Blahhh
29-12-2012, 10:47 PM
hvala i tebi na osvjezavanju stare teme...

poz.

Rummer
05-01-2013, 08:43 PM
98% navedenih izraza se ne koriste u bosanskom jeziku.

Papirni Pajac
05-01-2013, 08:57 PM
http://www.e-novine.com/kultura/kultura-vesti/62850-Novi-Rjenik-sarajevskog-argona.html
ako neko ima pristup ovome, neka ćopi
na nevideno djeluje dobro
"Rječnik sadrži oko 10.000 žargonizama i fraza sarajevskog i šireg bh. područja, pa i područja bivše Jugoslavije.
Želio sam na ovaj način približiti ljudima samu leksiku žargona, pa i etimologiju riječi,
odnosno porijeklo tih fraza, a ubacio sam i žargonske tvorenice", ističe Saračević. :D

Blahhh
06-01-2013, 11:13 PM
Medicinski rječnik na bosanskom jeziku autora akademika Faruka Konjhodžića u izdanju ANU BiH od sada možete pretraživati na našem web portalu

http://www.healthbosnia.com/rjecnik.php