PDA

Pogledajte punu verziju : Oni neće ući u džennet, zato nemoj biti jedan od njihSuweydan
13-03-2010, 09:26 PM
Bismillah, we ssalatu we sselamu ala Resulina Muhammed, sallallahu alejhi we sellem...

Evo jedan, mashaAllah, lijep tekst čega se Musliman mora čuvati jer onaj ko bude imao ove osobine neće uči u Džennet, prema riječima Poslanika sallallahu alejhi we sellem.

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnim predajama spomenuo je određene osobe koje zbog svojih ružnih osobina neće ući u Džennet. Imajući u vidu stav pripadnika ehli-sunneta o tome da svaka osoba koja je umrla priznajući Allahu jednoću – tevhid, neće biti vječno u džehennemskoj vatri, onda se spomenuti "neulazak u Džennet" može shvatiti u svjetlu sljedećeg pojašnjenja uvaženih islamskih učenjaka, Allah im se smilovao: "Neće ući u Džennet" tj. direktnim ulaskom, ili u prvim trenucima kada se otvore njegova vrata i uđu njegovi stanovnici." (Šerhu Muslim, Tuhvetu -Ahvezi, Avnul-Meabud)
Dakle, neće ući direktno u Džennet sa spomenutim ružnim osobinama sve dok ne bude očišćen od njih i to pokajanjem na dunjaluku ili određenom kaznom na ahiretu, ili ako mu oprosti Uzvišeni Allah i uvede ga u direktno u Džennet.

U sljedećih nekoliko redova, s Allahovim dopustom i pomoću, u kontekstu prethodnog pojašnjenja, navest ću vjerodostojne predaje koje ukazuju na određene osobe koje neće ući u Džennet, uz pojašnjenje nejasnih pojmova u hadisima kako bi nas to potaklo da ostavimo spomenute ružne osobine i ne budemo od onih koji su lišeni prilike za direktan ulazak u Džennet i spas od džehennemske patnje.

Ohola osoba
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude i trun oholosti.’’ Neki čovjek ga upita: ‘’Zaista čovjek voli da mu odjeća i obuća budu lijepi.’’ Na to mu Božiji Poslanik reče: "Zaista je Allah lijep i voli ljepotu. Oholost je odbijanje istine i ponižavanje ljudi." (Muslim)

Osorna i gruba osoba
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Neće ući u Džennet ‘dževvaz’ i ‘džezeri’.’’ (Ebu Davud, a šejh Albani rekao je da je hadis vjerodostojan, Sahihu ve Daifu Suneni Ebi Davud)
"Dževvaz" znači: osoran i grub ili onaj koji mnogo sabire i koji mnogo odbija ili ogroman i ohol u hodu.
"Džezeri" znači: onaj koji puno jede, osoran i koji se ponosi sa onim što nije kod njega. (Avnu Ma'bud)

Onaj koji kida rodbinske veze
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Neće ući u Džennet onaj koji kida rodbinske veze." (Muttefekun alejhi)

Klevetnik
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘’Neće ući u Džennet klevetnik (nemâm)’’. a u drugoj predaji: ‘’…klevetnik (katan)’’. (Muttefekun alejhi)
Rekao je Munziri, Allah mu se smilovao: "Katan i nemām imaju isto značenje." A rečeno je: "Nemām je onaj koji sjedi sa određenom skupinom ljudi, razgovara sa njima, a zatim drugima prenese njihove riječi, a katan je onaj koji sluša njihov govor bez njihova znanja, a potom drugima prenese njihove riječi.’’ (Tergib ve Terhib, slično je rekao Hafiz Ibn Hadžer u Fethul-Bari)

Onaj koji jede haram
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Neće ući u Džennet tijelo koje se hranilo haramom." (Ebu Jeala, Taberani, a šejh Albani je rekao da je hadis vjerodostojan, Silsile Sahihea, 2690)

Notorni alkoholičar
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Neće ući u Džennet notorni alkoholičar." (Nesai, a šejh Albani rekao je da je hadis vjerodostojan, Sahihu-Džamia, 7676)

Onaj koji povjeruje u sihir
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Neće ući u Džennet onaj koji povjeruje u sihir." (Ibn Hiban , a šejh Albani rekao je da je hadis hasan li gajrihi, Sahihu Tergib ve Terhib, 3050)

Osoba nepokorna svojim roditeljima
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "U džennete Firdevsa neće ući onaj ko je nepokoran svojim roditeljima." (Bezar, a šejh Albani rekao je da je hadis hasan li gajrihi, Sahihu Tergib ve Terhib, 2363 ), a u predaji kod Ahmeda: "Trojici je Allah zabranio Džennet: notornom alkoholičaru, onome koji je nepokoran svojim roditeljima i onome koji nema ljubomore i odobrava u svojoj porodici pokvarenost (Ahmed, a šejh Albani rekao je da je hadis vjerodostojan, Sahihu Džami`a, 3052).

Onaj koji prigovara
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "U džennete Firdevsa neće ući onaj koji prigovara drugima." (Bezar, a šejh Albani rekao je da je hadis hasan li gajrihi, Sahihu Tergib ve Terhib, 2363)

Onaj koji nema ljubomore
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Zaista je Allah trojici zabranio Džennet: notornom alkoholičaru, onome koji je nepokoran svojim roditeljima i onome koji nema ljubomore i odobrava u svojoj porodici pokvarenost (nevaljalost)." (Ahmed, a šejh Albani rekao je da je hadis vjerodostojan, Sahihu Džamia, 3052), a u predaji kod Hakima: ‘’Trojica neće ući u Džennet: onaj koji je nepokoran svojim roditeljima, onaj koji nema ljubomore, i žene koje oponašaju muškarce." (Hakim, a šejh Albani rekao je da je hadis vjerodostojan, Sahihu Džamia, 3063)

Žene koje oponašaju muškarce
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Trojica nikada neće ući u Džennet: onaj koji nema ljubomore (prema svojoj porodici), žene koje oponašaju muškarce i notorni alkoholičar." (Taberani, a šejh Albani rekao je da je hadis vjerodostojan, Sahihu Džamia, 3062)

Onaj koji uznemirava komšiju
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Neće ući u džennete onaj od čijeg zla nije siguran njegov komšija." (Muslim)

Onaj koji negira božiju odredbu
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Neće ući u džennete onaj koji je nepokoran svojim roditeljima, notorni alkoholičar i onaj koji negira odredbu (Božiju)." (Ahmed, a šejh Albani rekao je da je hadis vjerodostojan, Silsiletu Sahihe, 675)

A Allah najbolje zna.

Priredio: Smajlović Osman, ASUQ (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka)

Stryker
13-03-2010, 10:48 PM
De ako ti nije teško objasni na primjerima ili nekim kratkim pričama oholu, osornu, grubu i osobu koja prigovara.

Kufi
13-03-2010, 10:54 PM
Osoba nepokorna svojim roditeljima

A sta ako roditelji nisu u dure?

Sara.
13-03-2010, 10:56 PM
"Oholi ce na Sudnjem danu biti prozivljeni sicusni u liku Dedzdzala.Sa svih strana bit ce ponizeni i natjerani u dzehenemsku tamnicu zvanu Bolis, iznad koje ce bijesniti razbuktala vatra i u kojoj ce piti most i gnojne otopine dzehenemlija.

Odvacajuci od oholosti, Allahov Poslanik s.a.w rekao je:

"Hocete li da vam kazem ko su stanovnici Dzehennema: svako ko je grub, surov i ohol".

"Dok je jedan covjek, diveci se svojoj odjeci, dotjerane i pocesljane kose, nadmeno isao putem, Allah je dao da se pod njim prolomi zemlja i da kroz nju sve do Sudnjeg dana propada."

@Stryker, evo primjera oholosti.

champion0
13-03-2010, 11:15 PM
A sta ako roditelji nisu u dure?

Ne sikiraj se, i to je regulisano. Dijete mora poštivati roditelje sve dok se ne kose sa odredbama Allaha dž.š. To jest, tok te ne natjeraju da uradiš nešto haram, pri čemu ih onda nisi dužan poslušati.

kasda
14-03-2010, 12:09 AM
A sta ako roditelji nisu u dure?

Kod mene roditelj bas nisu u redu. I ne treba ih slusati. Vjerujem da je tako i kod 90% ostalih.


Ako su ti u toku vaseg zivota spomenuli " a kako je onaj mogao ?". Onda imate roditelje debile. :wave:

Suweydan
14-03-2010, 09:52 AM
Kod mene roditelj bas nisu u redu. I ne treba ih slusati. Vjerujem da je tako i kod 90% ostalih.


Ako su ti u toku vaseg zivota spomenuli " a kako je onaj mogao ?". Onda imate roditelje debile. :wave:

Islamom je propisano da čovjek svojim roditeljima čini dobročinstvo bez obzira na to jesu li Muslimani ili nisu. Ako su roditelji Muslimani i pridržavaju se islamskih propisa tada je obaveza da im se još više čini dobročinstvo i da im se bude pokorno u njihovim zahtjevima, naravno ukoliko se ti zahtjevi ne kose sa propisima šerijata i ako će ispunjenje njihovih zahtjeva odvesti čovjeka u nepokornost Uzvišenom Gospodaru, subhanehu we teala jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju, subhanehu we teala.

Ako roditelji nisu Muslimani, sa čovjeka ne spada obaveza da im se čini dobročinstvo, a najveće dobročinstvo prema njima je da ih na lijep i blag način savjetuje da prime Islam i postanu Muslimani, pokorni jedino Allahu subhanehu we teala.

Naravno, ni dosta roditelja ne poznaje svoje obaveze prema djeci i prava svoje djece kod njih, kao ni osjećaje i potrebe svoje djece da ih roditelji smatraju dobrim, uspješnim i da im se ne govori nešto poput " a kako je onaj mogao " jer to sa psihološkog aspekta kod djece stvara osjećaj ponižavanja i osjećaj manje vrijednosti...

Ali bez obzira na greške roditelja, prema njima se treba ophoditi s najvećim počastima, obraćati im se najljepšim riječima jer oni su uzrok našeg dolaska na ovaj svijet.

A Allah Uzvišeni najbolje zna!

Suweydan
14-03-2010, 09:59 AM
"Oholi ce na Sudnjem danu biti prozivljeni sicusni u liku Dedzdzala.Sa svih strana bit ce ponizeni i natjerani u dzehenemsku tamnicu zvanu Bolis, iznad koje ce bijesniti razbuktala vatra i u kojoj ce piti most i gnojne otopine dzehenemlija.

Malo mi je čudan ovaj naziv džehennemske tamnice BOLIS - samom logikom da u arapskom jeziku nema slova O, a sve vezano za Džennet i Džehennem su arapski izrazi.

Mišljenja sam da neke izraze, a i stavove treba dobro ispitati i vidjeti imaju li utemeljenja u Islamu pa ih tek onda puštati u javnost...

A Allah najbolje zna!

Suweydan
14-03-2010, 10:04 AM
De ako ti nije teško objasni na primjerima ili nekim kratkim pričama oholu, osornu, grubu i osobu koja prigovara.

Nemam vremena malo detaljnije istraživati i da ti postiram podatke za svaku osobinu pojedinačno no, međutim, sve ove osobine OHOLA, OSORNA, GRUBA I OSOBA KOJA PRIGOVARA mogu se naći kod jednog čovjeka jer onaj ko je ohol ( smatra se nepogrešivim, najboljim, sve ono da je on naj, naj...) sigurno je i osoran, grub i ako je ikada nekom nešto pomogao u životu, sigurno će mu to nekada i prigovoriti...

A Allah najbolje zna!

Sara.
14-03-2010, 01:34 PM
Malo mi je čudan ovaj naziv džehennemske tamnice BOLIS - samom logikom da u arapskom jeziku nema slova O, a sve vezano za Džennet i Džehennem su arapski izrazi.

Mišljenja sam da neke izraze, a i stavove treba dobro ispitati i vidjeti imaju li utemeljenja u Islamu pa ih tek onda puštati u javnost...

A Allah najbolje zna!

Ovo što napisah sam pročitala na nekoj islamskoj stranici, mislim bosnaislam ba.
Učinilo mi se blisko istini, jer oholost se ne može nagraditi, nego kazniti, jer Allah dž.š. ne voli ohole i ja povjerovah da će oholi tamo završiti, jer tamo im je i mjesto, a Allah najbolje zna.
Ako je u pitanju neka greška vezana za ime ove Džehennemske tamnice za ohole, voljela bih da neko ko je upoznat sa ovim nazivom ispravi. Arapsko pismo ne poznajem, čitala sam pisano latinićnim pismom, a pisalo je Bolis. Sada kada sam tvojom konstatacijom pokolebana, voljela bih saznati pravi naziv.

Sadisk
14-03-2010, 01:48 PM
Ovo što napisah sam pročitala na nekoj islamskoj stranici, mislim bosnaislam ba.
Učinilo mi se blisko istini, jer oholost se ne može nagraditi, nego kazniti, jer Allah dž.š. ne voli ohole i ja povjerovah da će oholi tamo završiti, jer tamo im je i mjesto, a Allah najbolje zna.
Ako je u pitanju neka greška vezana za ime ove Džehennemske tamnice za ohole, voljela bih da neko ko je upoznat sa ovim nazivom ispravi. Arapsko pismo ne poznajem, čitala sam pisano latinićnim pismom, a pisalo je Bolis. Sada kada sam tvojom konstatacijom pokolebana, voljela bih saznati pravi naziv.

Izvor tvoje infoemacije je Islambosna.ba, pa tako si podrazumijevala tačnost naziva, naravno ne poznavajući dovoljno arapski jezik što ti se ne može zamjeriti.

Riječi koje koristimo svakodnevno su dova koja ima slovo O kojeg nema u arapskom jeziku, Namaz nije arapska riječ, abdest nije arapska riječ.

Pitanje za @suweydan je:'Trebamo li koristiti ove riječi iako nisu arapske?

Sara tvoj nijet je po mom mišljenju dobar.:smile:

Suweydan
14-03-2010, 03:10 PM
Izvor tvoje infoemacije je Islambosna.ba, pa tako si podrazumijevala tačnost naziva, naravno ne poznavajući dovoljno arapski jezik što ti se ne može zamjeriti.

Riječi koje koristimo svakodnevno su dova koja ima slovo O kojeg nema u arapskom jeziku, Namaz nije arapska riječ, abdest nije arapska riječ.

Pitanje za @suweydan je:'Trebamo li koristiti ove riječi iako nisu arapske?

Sara tvoj nijet je po mom mišljenju dobar.:smile:

Nisam ni rekao da nijet sestre Sare nije dobar, to nije upitno, nego sam rekao da mi je malo nelogičan naziv Bolis jer koliko sam skontao, radi se o hadisu ili o izreci nekoga ko je dobro upućen u Islam
"Oholi ce na Sudnjem danu biti prozivljeni sicusni u liku Dedzdzala.Sa svih strana bit ce ponizeni i natjerani u dzehenemsku tamnicu zvanu Bolis, iznad koje ce bijesniti razbuktala vatra i u kojoj ce piti most i gnojne otopine dzehenemlija. pa mi je nelogično da ovakav naziv se vezuje za Džehennem.

Što se tiče riječi dova, namaz, abdest - to su riječi koje mi koristimo da bi smo se između sebe razumjeli, ali šta misliš da li bi te neki stranac - musliman razumio kada bi mu spomenuo ove riječi. Naravno da ne bi! Jer ni mi ne bismo razumjeli tog stranca ukoliko bi nam on na svome jeziku spomenuo ove riječi za koje me pitaš...

Kada je riječ o nazivima koji su vezani za fizičke dijelove Dženneta ili Džehennema - oni su hajmo reći "unikatni" i na arapskom jeziku, te otprilike poznati svim iole učenim muslimanima bez obzira kojim jezikom govorili.

Primjer:
Džennetu-l-Firdews - najbolji dio Dženneta
Zekkum - drvo čije će plodove jesti džehennemlije

A što se tiče tog naziva BOLIS - ima li neko da nam tačno potvrdi o čemu se radi? Ja, iskreno govoreći, nisam nikada čuo ovaj naziv i nije bitno jel arapski izraz ili nije i jel ima slovo O ili nema - nego ako neko zna pouzdan izvor iz Kur'ana ili Sunneta koji će potvrditi ovaj naziv...

A Allah najbolje zna!

Almasa 80
14-03-2010, 03:46 PM
Oni neće ući u džennet, zato nemoj biti jedan od njih
Jedan poboznjak je u dovi molio: " Ya Rabbi, milost svoju Ti spusti na one lose, jer dobrim si vec milost ukazao stvorivsi ih dobre!"

Setra
14-03-2010, 07:45 PM
Neka neko objasni šta znači oponašati muškarca tj. ženu...

Hvala.

***MiMi***
14-03-2010, 07:59 PM
Neka neko objasni šta znači oponašati muškarca tj. ženu...

Hvala.


?

http://i42.tinypic.com/21jy41x.jpg

Killer Copy
14-03-2010, 08:03 PM
?

http://i42.tinypic.com/21jy41x.jpg


http://i44.tinypic.com/ztg5eg.jpg

Suweydan
14-03-2010, 10:48 PM
Bez uvrede forumašima koji su postavili ove gore slike, razumio sam i šta su slikama htjeli reči, ali ne znam kako stoji sa pravilima foruma, ipak mislim da bi moderatori trebali brisati ove slike jer je ovo jedna ozbiljna tema koja ne bi trebala sadržavati ovakve slike...

Killer Copy
14-03-2010, 10:55 PM
pa i slike su dio foruma. slika govori vise nego hiljadu rijeci. a i odgovor su na pitanje kako to zene postaju muskarci i muskarci zene