PDA

Pogledajte punu verziju : Islamski običaji vezani za rođenje djetetaSadisk
11-04-2010, 11:53 AM
Da li je kad ste rođeni neko za vas ovo učinio? Lijepo je da se okupe rodbina, komšije i prijatelji na zajedničkom ručku, da se druže i razgovaraju. Dok je čovjek živ to nije kasno učiniti. Poznajem čovjeka koji je zaklao kurban (akiku) za svoju odraslu djecu.
Akika je zalog za novorođenče

Rekao je Poslanik, a. s.: "Za (život) svakog novorođenog djeteta zalog je njegova akika, koja se kolje sedmi dan po njegovu rođenju, kad mu se daje ime i brije (šiša) kosa" (hadis bilježe Ebu-Davud, Nesai i drugi).

Akika je klanje kurbana povodom rođenja djeteta. Hanefijski pravnici smatraju da je akika mubah, da nije mustehab, jer propisani kurban zamjenjuje sve što se kolje prije njega. Zamjenu potvrđuju riječi Aiše, r. a.: "Kurban zamjenjuje sve što se kolje prije njega". El-Lejs i Davud ez-Zahiri akiku smatraju vadžibom.

Propisanost akike

Smisao akike se ogleda u tome što je ona, s jedne strane, svojevrsni vid zahvalnosti Uzvišenom Allahu na darovanom djetetu, a s druge strane, umiljavanje Allahu da radi prinesene žrtve sačuva život i zdravlje djeteta.

Akika je sunnet za djetetove staratelje koju su u mogućnosti.

Za akiku važe propisi kurbana u pogledu starosne dobi, nepostojanja mahane i podjele, izuzev što pri klanju akike nije dozvoljeno udruživanje (jer govece i deva mogu vrijediti kao kurban za sedam osoba, ukoliko su se one udružile).

Starosna dob kurbana

Ako se kolje ovca, kurban mora biti star najmanje godinu dana. Koza i goveče moraju imati po dvije godine ili približno toliko, a deva četiri godine. Kurban ne smije imati mahanu koja bi umanjila vrijednost mesa. Ne smije biti hrom niti bolestan, niti suviše mršav.
Ona ovca koja se, iz bilo kojih razloga, ne bi mogla zaklati u kurban, ne može se zaklati ni kao akika.

Šta se uči prilikom klanja akike?

Uči se dova: ALLAHUMME MINKE VE ILEJKE AKIKA FULAN, na osnovu hadisa koji prenosi Bejheki, čiji je lanac prenosilaca dobar. Navodi se od Aiše, r. a., da je Poslanik, s. a. v. s., kad je klao akiku za Hasana i Husejna, rekao: "Recite: 'BISMILLAH, ALLAHUMME LEKE VE ILEJKE AKIKA FULAN".

Podjela mesa

Mustehab je meso akike, kao i meso kurbana podijeliti na tri dijela:
jedan dio ostaviti za ukučane,
jedan dio podijeliti kao sadaku siromasima i
jedan dio pokloniti prijateljima i komšijama.

Koliko se ovaca kolje za dječaka, a koliko za djevojčicu?

Malikijski pravnici smatraju da je bolje zaklati po jednu ovcu za dječaka i za djevojčicu na što ukazuje hadis koji prenosi Ibn-Abbas u kome se govori da je Poslanik, s. a. v. s., zaklao po jednu ovcu Hasanu i Husejnu (hadis bilježe Ebu-Davud i Nesai). To je, po njima, najrazumnije i najlakše. Šafijski i hanbelijski pravnici smatraju da se za dječaka kolju dvije ovce, a za djevojčicu jedna, na što ukazuju rijeci Aiše, r. a.: "Za dječaka dvije ovce približnih godina i da su slične, a za djevojčicu jedna ovca" (hadis bilježe Ahmed i Tirmizi).
Najbolje je da se za dječaka zakolju dvije ovce približnih godina i da su slične, a za djevojčicu jedna ovca. Prenosi se da je Ummu Kerzi el-Ka'ba rekla: "Cula sam da Allahov Poslanik, s. a. v. s., kaže: 'Za dječaka se kolju dvije ovce približnih godina i da su slicne, a za djevojčicu jedna ovca'".

Mustehab je da se akika kolje sedmi dan po rođenju djeteta, ako postoji mogućnost za to, ili četrnaesti ili dvadeset prvi dan po rođenju. Ako ne postoji mogućnost, onda se akika može zaklati bilo koji dan. U hadisu koji prenosi Bejheki navodi se vrijeme klanja akike: "Akika se kolje sedmi ili četrnaesti ili dvadeset prvi dan po rođenju djeteta".

Simply_the_best,
11-04-2010, 01:07 PM
prvo obicaj i tradicija u islam.rijecniku nema....

ima sto je sunnet i sto je farz uraditi

ono sto sam se ja licno pitala, npr rodi se dijete u bolnici zar nebi odmah na rodjenju trebalo isto po istocnim bolnicama da se prouci ezan i sve sto se mora prouciti...a sto se tice ovaca i klanja za mzsko dijete kolju se dvije ovca/ovna a za zensko jedno

BrAcO u IsLaMu
11-04-2010, 02:04 PM
Kada se rodi dijete trba zahvaliti Onome ko ga je formirao u majčinoj utrobi.Ne treba biti pristrasan pa pitati je li muško ili žensko,nego je li zdravo i čitavo i na tome zahvaliti Allahu Milostivom,kao što je radila Aiša r.a.,kad bi bilo rođeno dijete u njenoj porodici,ona nije pitala je li rođena muška ili ženska beba već je pitala je li rođeno zdravo i čitavo.Kad bi joj odgovorili pozitivno ona bi proučila dovu :El-Hamdu- lillahi Rabbi-i-alemin/Hvala Allahu,Gospodaru svih svjetova".

Sadisk
11-04-2010, 02:13 PM
prvo obicaj i tradicija u islam.rijecniku nema....


Volio bih i ja imati primjerak islam.rječnika , ako postoji.


Kada se rodi dijete trba zahvaliti Onome ko ga je formirao u majčinoj utrobi.Ne treba biti pristrasan pa pitati je li muško ili žensko,nego je li zdravo i čitavo i na tome zahvaliti Allahu Milostivom,kao što je radila Aiša r.a.,kad bi bilo rođeno dijete u njenoj porodici,ona nije pitala je li rođena muška ili ženska beba već je pitala je li rođeno zdravo i čitavo.Kad bi joj odgovorili pozitivno ona bi proučila dovu :El-Hamdu- lillahi Rabbi-i-alemin/Hvala Allahu,Gospodaru svih svjetova".
Nisu nam nedostajale tvoje isključive konstatacije. Ehlen ve sehlen, trebalo bi da si izvukao pouke. Nadam se da ćeš ovo uspjeti pročitati prije nego te pošalju u banna city , opet.:smile:

Simply_the_best,
11-04-2010, 03:12 PM
Volio bih i ja imati primjerak islam.rječnika , ako postoji.


Nisu nam nedostajale tvoje isključive konstatacije. Ehlen ve sehlen, trebalo bi da si izvukao pouke. Nadam se da ćeš ovo uspjeti pročitati prije nego te pošalju u banna city , opet.:smile:

a takodjer je i haram sunetiti djete kao bebu.. sunnenjene se vrsi kad djete moze da osjeti..a ne kao sto se pocelo primjenjivati...

dok je beba... mislim cemu onda svrha sunecenja?

Sta ce taj mali reci o sunecenju kad ga se ni nesjeca?

Sara.
11-04-2010, 03:32 PM
a takodjer je i haram sunetiti djete kao bebu.. sunnenjene se vrsi kad djete moze da osjeti..a ne kao sto se pocelo primjenjivati...

dok je beba... mislim cemu onda svrha sunecenja?

Sta ce taj mali reci o sunecenju kad ga se ni nesjeca?

Ovdje je riječ o drugoj vrsti akike, a ne o sunnećenju.

Lijepa je ova preporuka našeg Poslanika Muhammeda s.a.v., ali nažalost na ovim našim prostorima je rijetko ko praktikuje. Sretni su oni koji ovaj sunnet izvrše. Tu je zahvala Allahu dž.š. na daru koji im je spusto i štit za dijete tokom cijelog njegovog života. Sve ima razlog i svrhu.
Bila sam prisutna na ovakvom okupljanju, gdje su roditelji već odraslom djetetu od petnaest godina zaklali kurban. Kažu, 'Nismo znali za ovaj sunnet, pa kada smo saznali odlučismo da ga izvršimo. Nikad nije kasno.'
Rodbina i prijatelji, veliko druženje...učenje dove...presretni roditelji...zaista je bilo veličanstveno.

Simply_the_best,
11-04-2010, 07:17 PM
Ovdje je riječ o drugoj vrsti akike, a ne o sunnećenju.

Lijepa je ova preporuka našeg Poslanika Muhammeda s.a.v., ali nažalost na ovim našim prostorima je rijetko ko praktikuje. Sretni su oni koji ovaj sunnet izvrše. Tu je zahvala Allahu dž.š. na daru koji im je spusto i štit za dijete tokom cijelog njegovog života. Sve ima razlog i svrhu.
Bila sam prisutna na ovakvom okupljanju, gdje su roditelji već odraslom djetetu od petnaest godina zaklali kurban. Kažu, 'Nismo znali za ovaj sunnet, pa kada smo saznali odlučismo da ga izvršimo. Nikad nije kasno.'
Rodbina i prijatelji, veliko druženje...učenje dove...presretni roditelji...zaista je bilo veličanstveno.

draga saro ti jesi upravu..bolje ikako nego nikako, ali sta ja znam bolje kad osjeti to... koliko god bolno bilo...

ja znam da se pocelo primjenjivati jer boli.. ali da je tako naredjeno da se sunete jos dok su bebe to bi i Poslanik i drugi primjenjivali...

hajmo cim se rodi...mene zanima zasto je stvar oko imena.. neki kazu daje se poslije 7.dana neki poslije 40.dana.. tj.ime djetetu kad je ispravno?

ekosistem
11-04-2010, 07:27 PM
draga saro ti jesi upravu..bolje ikako nego nikako, ali sta ja znam bolje kad osjeti to... koliko god bolno bilo...

ja znam da se pocelo primjenjivati jer boli.. ali da je tako naredjeno da se sunete jos dok su bebe to bi i Poslanik i drugi primjenjivali...

hajmo cim se rodi...mene zanima zasto je stvar oko imena.. neki kazu daje se poslije 7.dana neki poslije 40.dana.. tj.ime djetetu kad je ispravno?
Čuj da boli!!
Ti ili nemaš djece ili ne voliš djecu...
Da ti je samo vidjet izraz lica dok ga sunnete.
A ulema se razila po tom pitanju kada je ispravno dijete sunnetiti, ali u svakom slucaju mislim da je bolje da to bude sto ranije, radi straha i trauma kod djeteta.

Simply_the_best,
11-04-2010, 07:57 PM
Čuj da boli!!
Ti ili nemaš djece ili ne voliš djecu...
Da ti je samo vidjet izraz lica dok ga sunnete.
A ulema se razila po tom pitanju kada je ispravno dijete sunnetiti, ali u svakom slucaju mislim da je bolje da to bude sto ranije, radi straha i trauma kod djeteta.

neprihvatam nikakve reisove tumacenje.. a onda bi i Poslanik imao traumu ili?

:zubo:

ili reis bi imao traumu?

ekosistem
11-04-2010, 08:16 PM
neprihvatam nikakve reisove tumacenje.. a onda bi i Poslanik imao traumu ili?

:zubo:

ili reis bi imao traumu?
SubhanAllah! ti izgleda uživaš u gibetu,ko reisa spomenu?
Ti si ona od iskrenih vjernica i tebi ce biti dosta ovo ko dokaz.
“O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim.” (Nisa’, 59)
Slijedis sunnet:
“Ko mi se pokorava i Allahu se pokorava, a ko mi je neposlušan i Allahu je neposlušan. Ko se pokorava vođi - meni se pokorava, a ko se ne pokorava vođi - ni meni se ne pokorava.” (El-Buhari)
I hadis: “Slušajte i pokoravajte se i kad bi vam crni rob kao namjesnik bio postavljen, a glava mu kao crni suhi grozd.” (El-Buhari)
Od Ebu Hunejde Vaila ibn Hadžera r.a, prenosi se da je Seleme ibn Jezid el-Džafi upitao Poslanik ,s.a.v.s.,:
“Allahov Vjerovjesniče, šta misliš kada bi nam došli nadređeni koji bi tražili a ne bi davali naša prava, - šta tada naređuješ?” Poslanik ,s.a.v.s., se udalji od njega. Opet ga je upitao, a Poslanik ,s.a.v.s., reče: “Slušajte i pokoravajte se, oni će odgovarati za svoje postupke, a vi za svoje!” (Muslim)

I kako to da bi Poslanik imao traumu, objasni mi to?

Sara.
11-04-2010, 08:20 PM
draga saro ti jesi upravu..bolje ikako nego nikako, ali sta ja znam bolje kad osjeti to... koliko god bolno bilo...

ja znam da se pocelo primjenjivati jer boli.. ali da je tako naredjeno da se sunete jos dok su bebe to bi i Poslanik i drugi primjenjivali...

hajmo cim se rodi...

Ti očito da nisi pročitala uvodni post postavljača teme, ili ne razumiješ, pa evo da ti citiram o kojoj se akiki radi:


Da li je kad ste rođeni neko za vas ovo učinio? Lijepo je da se okupe rodbina, komšije i prijatelji na zajedničkom ručku, da se druže i razgovaraju. Dok je čovjek živ to nije kasno učiniti. Poznajem čovjeka koji je zaklao kurban (akiku) za svoju odraslu djecu.

Simply_the_best,
11-04-2010, 09:14 PM
SubhanAllah! ti izgleda uživaš u gibetu,ko reisa spomenu?
Ti si ona od iskrenih vjernica i tebi ce biti dosta ovo ko dokaz.
“O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim.” (Nisa’, 59)
Slijedis sunnet:
“Ko mi se pokorava i Allahu se pokorava, a ko mi je neposlušan i Allahu je neposlušan. Ko se pokorava vođi - meni se pokorava, a ko se ne pokorava vođi - ni meni se ne pokorava.” (El-Buhari)
I hadis: “Slušajte i pokoravajte se i kad bi vam crni rob kao namjesnik bio postavljen, a glava mu kao crni suhi grozd.” (El-Buhari)
Od Ebu Hunejde Vaila ibn Hadžera r.a, prenosi se da je Seleme ibn Jezid el-Džafi upitao Poslanik ,s.a.v.s.,:
“Allahov Vjerovjesniče, šta misliš kada bi nam došli nadređeni koji bi tražili a ne bi davali naša prava, - šta tada naređuješ?” Poslanik ,s.a.v.s., se udalji od njega. Opet ga je upitao, a Poslanik ,s.a.v.s., reče: “Slušajte i pokoravajte se, oni će odgovarati za svoje postupke, a vi za svoje!” (Muslim)

I kako to da bi Poslanik imao traumu, objasni mi to?

e moj ekosistem znas li da ce samo zlato u dzennet?

:fencing:


a to je moja odluka sto ja reisove stvari ne prihvatam jer za mene on se bavi pranjem novca i tog covijeka mrzim.. druzim se i u kontaktu sam s ucenijim ljudima od njega i kojie nemju djon obraz... zasto se po istocnim zemljama neobrezava beba?

Vec se to spetakl uradi... slavlje...zato sto to i jest slavlje...

Simply_the_best,
11-04-2010, 09:16 PM
Ti očito da nisi pročitala uvodni post postavljača teme, ili ne razumiješ, pa evo da ti citiram o kojoj se akiki radi:

upravu si... kad se djete suneti niko u BiH nepravi slavlja niti nista... a pogotovo sta je akika... ljudi nekolju ni kurban a kamoli milostinju... ja gledam naslov teme...

pogledaj po internetu kroz slike kako to slave i cine ljudi koji su cvrsci u vjeri

:hehehehe::smoker:

champion0
11-04-2010, 09:58 PM
ako nije već napomenuto, da kažem da se na desno uho uči ezan a na lijevo ikamet, i da uz Božiju pomoć dijete neće imati problema sa padavicom

Sara.
11-04-2010, 10:15 PM
upravu si... kad se djete suneti niko u BiH nepravi slavlja niti nista... a pogotovo sta je akika... ljudi nekolju ni kurban a kamoli milostinju... ja gledam naslov teme...

pogledaj po internetu kroz slike kako to slave i cine ljudi koji su cvrsci u vjeri

:hehehehe::smoker:

Nije dovoljno samo pogledati naslov teme, treba i pročitati da bi mogla ispravno da komentarišeš. Treba i znati, da bi mogla ispravno da komentarišeš.
U uvodnom postu pročitaj hadis Muhammeda s.a.v. , pa ćeš da razumiješ, nadam se.

Sadisk
11-04-2010, 10:26 PM
a takodjer je i haram sunetiti djete kao bebu.. sunnenjene se vrsi kad djete moze da osjeti..a ne kao sto se pocelo primjenjivati...

dok je beba... mislim cemu onda svrha sunecenja?

Sta ce taj mali reci o sunecenju kad ga se ni nesjeca?
Mislim da tebe neće sunetiti ? No sikiriki.
OT Tema je akika

BrAcO u IsLaMu
12-04-2010, 05:46 PM
Ko ima mogućnosti najbolje je da istovremeno sa učenjem: Ezana, Ikameta, nadijevanja imena i učenjem dove za zdravlje i sreću novorođenčeta, zakolje kurbane. Po rođenju muškog djeteta kao uspomena na lbrahima i Ismaila a.s. a i kao redovni Muhammedov a.s. sunnet, put i običaj, sedmi, četrnaesti, dvadeset prvi, dvadeset osmi ili bilo koji dan u životu, po rođenju djeteta, za muško djete zakolju se dva kurbana - bravčeta, a za žensko dijete jedan kurban.

O klanju kurbana po rođenju djeteta Vjerovjesnik kaže: "Kurban koji se zakolje sedmi dan na ime novorodenčeta jeste najbolja garancija za njegovu sreću, a ujedno time će od djeteta biti otklonjene manje nesreće". Meso od ovog kurbana raspodijeli se na uobičajeni način na tri dijela: na rodbinu, komšije, sirotinju i svoju porodicu. S obzirom da se novorođenčetu prilikom akike odrezuje kosa to se po islamskim propisima podijeli sadaka u novcu, srebru ili zlatu za zdravlje i sreću djeteta "jer je sadaka najbolji štit od svih nesreća", kaže hadis.

Tarik_Dzedaj
12-04-2010, 10:37 PM
ima jos jedna stvar kod akike,znaci kao sto ste rekli ako se rodi musko 2 kurbana a ako se rodi zensko 1 kurban.ukoliko se rode blizanci onda po jedan kurban za svako dijete.
i da se osisa kosa kod bebe,i izvaga ta kosa.koliko bude grama kose tolike da se udjeli sadake u srebru.npr 10 grama kose 10 grama srebra,mada moze se otici pitati koliko je gram srebra i onda to "preracunas" u pare i udijelis u sadaku.

a neko spomenu naseg "duhovnog vodju",ne znam sta bi mislio o njemu.jer gledam na tvu (nije da sad nekog ponizavam ili nesto,nek svako vjeruje u sta hoce) on cestita praznik cini mi se katolicima.a kako ja znam,to je sirk.
ispravite me ako grijesim.