PDA

Pogledajte punu verziju : Zasto se spolni odnos prije braka smatra grijehom!Đambo đet
21-07-2011, 09:43 PM
Sve religije tretiraju spolni odnos kao grijeh ako se on desava prije braka! Na osnovu čega utemeljenje da je spolni odnos prije braka grijeh. Po islamskom shvatanju čovjek bi trebao ranije da se oženi. čak i jedan hadis govori o tome: ženite se da sacuvate svoj spolni organ!Ako ćemo govoriti o upražnjavanju spolnog odnosa kao maloljetnici to je diskutabilno, mislim biološke mogucnosti nisu povezane sa emotivnim i sociološki segmentom, pa dijete prije sazrijeve spolno nego emotivno i sociološki. Razumijem zabranu spolnog odnosa prije braka za taj uzrast iako se i to grubo tretira. Ali sta naprimjer: Imas covjeka muslimana, kršćanina nije važno koje vjerosipovjesti- ima 27-30 i vise godina nije se ozenio, konkretno u nasem vremenu x stvari to determinsu. ne postojanje ekonosmke sigurnosti i tome slično. Da li i za te ljude treba da to važi- da je spolni odnos prije braka grijeh.A ta ista osoba je sa djevojkom, koju kad bi bile mogućnosti, u ovom slučaju ekonomske, sigurno ozenio a prema vjerskim arsinima ta osoba ciini grijeh.

nodimj
21-07-2011, 10:06 PM
To pitanje je staro koliko ima i svijeta i vijeka. Zabranjuje se zbog rađanja vanbračne djece. Djete koje nije rođeno iz ljubavi dvoje, vec samo zbog zadovoljavanja "potreba". A ako je samo radi toga onda se čovjek spušta na nivo životinje (što nije). A sada malo šale, a da ne kuša odnos do 30, onda ni to nije baš (uzdiže se na nivo meleka).

Đambo đet
21-07-2011, 10:18 PM
(uzdiže se na nivo meleka)
Ova je dobra:) Lud si!
Ali postoji x nacina spriječavanja trudnoce, to vrijeme je je nekad davno bilo

Setra
21-07-2011, 10:46 PM
To pitanje je staro koliko ima i svijeta i vijeka. Zabranjuje se zbog rađanja vanbračne djece. Djete koje nije rođeno iz ljubavi dvoje, vec samo zbog zadovoljavanja "potreba". A ako je samo radi toga onda se čovjek spušta na nivo životinje (što nije). A sada malo šale, a da ne kuša odnos do 30, onda ni to nije baš (uzdiže se na nivo meleka).


I kakvo je to dijete iz vanbračne zajednice?Kopile?Dijete može biti rođeno u vanbračnoj zajednici a začeto iz ljubavi.

A L I
21-07-2011, 11:10 PM
Poslije jebanja nema kajanja !

Ojha
21-07-2011, 11:22 PM
Jedina razlika izmedju ljudi i životinja je ta što je Bog kad je stvorio ljude dao im um (pamet) i nagon, a životinjama je samo dao nagon, pa ti sad skontaj...

A L I
21-07-2011, 11:25 PM
Kada provozaš najnoviju bembaru po gradu i napuniš novčanik, curice se pretvore u životinje.

Đambo đet
22-07-2011, 12:04 AM
idete od teme

mostary
22-07-2011, 09:20 AM
Sve religije tretiraju spolni odnos kao grijeh ako se on desava prije braka! Na osnovu čega utemeljenje da je spolni odnos prije braka grijeh. Po islamskom shvatanju čovjek bi trebao ranije da se oženi. čak i jedan hadis govori o tome: ženite se da sacuvate svoj spolni organ!Ako ćemo govoriti o upražnjavanju spolnog odnosa kao maloljetnici to je diskutabilno, mislim biološke mogucnosti nisu povezane sa emotivnim i sociološki segmentom, pa dijete prije sazrijeve spolno nego emotivno i sociološki. Razumijem zabranu spolnog odnosa prije braka za taj uzrast iako se i to grubo tretira. Ali sta naprimjer: Imas covjeka muslimana, kršćanina nije važno koje vjerosipovjesti- ima 27-30 i vise godina nije se ozenio, konkretno u nasem vremenu x stvari to determinsu. ne postojanje ekonosmke sigurnosti i tome slično. Da li i za te ljude treba da to važi- da je spolni odnos prije braka grijeh.A ta ista osoba je sa djevojkom, koju kad bi bile mogućnosti, u ovom slučaju ekonomske, sigurno ozenio a prema vjerskim arsinima ta osoba ciini grijeh.


Ovim šerijatskim načelom zabrane bluda (predbračnih i vanbračnih spolnih odnosa) se aludira na čuvanje časti žena i podsticanje mladića i djevojaka na sklapanje brakova. Odatle će značenje ovoga načela biti da je osnova koja tretira pitanje žena i veza sa ženama zabranjenost, te nije dozvoljeno ovu osnovu narušavati osim u granicama čvrstih šerijatskih argumenata. Ova osnova se može promijeniti sklapanjem validnog šerijatskog braka, koje je Uzvišeni Allah dozvolio. Za ovo postoje mnogi i nedvosmisleni dokazi u Kur'anu i u Sunnetu. Osim toga, naš Gospodar se nije zaustavio samo na objašnjenju propisa osnove ovoga načela, nego je zabranio sve puteve koji bi mogli dovesti do njenog narušavanja, a naredio je one mjere koje će ga zaštititi. Zbog toga imamo zabranjenost pogleda i osamljivanja sa ženama, uljepšavanje njenog glasa pred muškarcima koji joj nisu bliža rodbina i slično, a naredbe za činjenje onih postupaka koji štite ženinu čednost, kao što su: obaranje pogleda, zaklanjanje od stranaca, pokrivanje šerijatskim hidžabom itd. Na osnovu razumijevanja ovoga načela, intimni dijelovi svakog insana su zabranjeni drugom, i nije ih dozvoljeno ni na koji način obeščašćivati. Ta zabranjenost će promijeniti svoj status sklapanjem braka. Neki islamski učenjaci čak rekoše da je zabranjenost ''polnih organa'' žešća nego što je to zabranjenost tuđeg imetka, jer se šteta od skrnavljenja tuđeg imetka vraća samo na onoga kome je ta nepravda učinjena, za razliku od skrnavljenja ''časti žene'' od čega štetu trpe kako ona, tako i sva njena familija. Osim toga, kazali su da je čast skupocjenija od čitavog ljudskog imetka i da skrnavljenje ''polnog organa'' putem zinaluka ima daleko pogubnije posljedice i da je štetnije od skrnavljenja imetka! Dokazi zabranjenosti osnove ovoga načela su, između ostalih, sljedeći:

Prije svega to su riječi Uzvišenog: ...i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; - a ko to radi, iskusit će kaznu, patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; ali onima koji se pokaju i dobra djela čine, Allah će njihova rđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je. (El-Furkan, 68.-70.); zatim: I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put! (El-Isra, 32.); a onda, to su i riječi: Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udaraca bičem, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje! (En-Nur, 2.)

Među hadisima koji argumentuju navedenu osnovu su riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: „Svakom muslimanu je u pogledu drugog muslimana zabranjena njegova krv, njegov imetak i njegova čast!“ (Muslim, 4/1986.)

Rekao je Allahov Poslanik: “O skupino mladića, ko od vas posjeduje uvjete za brak, neka se ženi, tako će sačuvati svoj pogled i spolni organ, a ko ne posjeduje uvjete za brak, neka posti, to će mu biti štit.’’ (Buharija i Muslim od Abdullaha ibn Mesu’da, r.a.)

mostary
22-07-2011, 11:21 AM
Evo dio hutbe koja govori o razgoličavanju žena što može dovesti do bluda i opasnost toga po pojedinca i zajednicu

Braćo i sestre u islamu! Danas, hutbu sam naslovio sa „Avret - golotinja”. Tema je više nego neophodna u vremenu u kojem je golotinja, kao veliki grijeh uzela maha do te mjere da ista nagovještava pravu moralnu katastrofu.
Ulema definiše avret kao "ono što je zabranjeno otkriti od tijela, kod žene i muškarca." Kod žene je avret sve osim lica i šaka, a kod muškarca je avret od pojasa do ispod koljena.
Kur'an je ženi propisao pristojno odijevanje i pokrivanje koje ni u kom slučaju ne smije izazvati muškarca i koje je u isto vrijeme zaštita ženine časti, ali i garant očuvanja moralnih vrijednosti društva.
Kaže Allah, dželle še’nuhu, u 26. ajetu Sure Al-A'raf:
''Sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali odjeća bogobojaznosti je najbolja. To su Allahovi ajeti, kako bi oni bili opomenuti''. (Suretu Al-A'raf, 26)
A u 59. ajetu Sure Al-Ahzab, stoji:
"O Vjerovjesniče, reci svojim suprugama i kćerima svojim i ženama vjernika da spuste haljine svoje niza se! Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je." (Suretu Al-Ahzab, 59)

Allah, subhanehu we teala, zabranjuje razgolićavanje i svrstava ga u red velikih grijeha. To je grijeh koji uništava užu i širu društvenu zajednicu i koji za sobom nužno povlači i druge velike grijehe, u koje na prvom mjestu spada blud (zinaluk), a ovaj grijeh među Bošnjacima uzima sve više maha.

Zbog ogromnih štetnih posljedica Allah, subhanehu we teala, je dao jasno uputstvo za one razumom obdarene, kako treba da se odijevaju da ne bi na sebe navukli Njegovu srdžbu.
Islam poziva na moralnu čistotu i od svojih sljedbenika traži da maksimalno vode računa o svom izgledu, načinu odijevanja i ukrašavanju, te da izbjegavaju sve što bi moglo prouzrokovati neugodnost pojedincima sa kojima dolaze u kontakt i zajednici ili krugu ljudi u kojem se kreću.
Islam nalaže vjernicima da pokriju intimne dijelove tijela i kao razumna bića tim činom se razlikuju od životinja.
Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, podučava svoj ummet na slijedeći način:
Prenosi Behez ibn Hakim od oca i djeda: "Pitao sam: "Allahov Poslaniče, šta bi trebali sakriti, a šta pokazati od intimnih dijelova tijela?" On je odgovorio: "Krij intimne dijelove tijela od svakog osim od svoje supruge ili one žene koja je u tvojoj vlasti." Rekoh: "Allahov Poslaniče, a šta ako se dogodi da ljudi žive zajedno?" On uzvrati: "Potrudi se, ako ikako možeš, da ti avret niko ne vidi." Ja onda rekoh: "A ako nema nikoga (ako je čovjek sam)?" Odgovori: "Najpreče je osjećati stid pred Allahom!" (Ahmed)
Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu koji bilježi imam Muslim podučava ashabe o malim predznacima Sudnjega dana, koje on nije doživio, ali koje mi preživljavamo danas:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Dvije vrste ljudi su stanovnici džehennema, a ja ih još nisam vidio: silnici, u čijim su rukama bičevi debljine kravljih repova, kojima tuku svijet i žene koje nose prozirnu odjeću kao da su gole, koje okreću lice od Allahovih naredbi i sklone su zlim djelima, a glave njihove su im kao grbe deva. Takve žene neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris, a njegov miris se daleko širi na sve strane." (Muslim)

Poruka hadisa je veoma jasna i mi uvažena braćo i sestre preživljavamo oba predznaka pomenuta u hadisu; nasilni pojedinci muče i ubijaju nevine ljude, a žene se natječu u neislamskoj i razvratnoj nošnji, da joj slične kroz historiju nije bilo. Koliko majki i očeva kupuju svojim kćerkama neislamsku odjeću, a kada god to rade, neka imaju na umu da djeci, pa i sebi kupuju džehennemsku odjeću. Koliko majki govori: "Sa svijetom! Još je mlada. Neka se provede dok je mlada! Šta joj fali?!" i slično. Takve majke su nesvjesno neprijatelji svoje djece.
Jedne prilike su neke žene iz plemena Benu Temim ušle kod Aiše, radijallahu anha, u providnoj odjeći, pa im ona reče: "Ako ste vjernice, to nije nošnja muslimanki."
Druge prilike je ušla jedna mlada djevojka sa prozirnom odjećom, pa joj Aiša, radijallahu anha, rekla: "Ne vjeruje u Suru En-Nur žena koja se tako oblači."
Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, nas podučava riječima:
Prenosi Ukbe bin Amir El-Ensari El-Bedri da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Od onoga što je doprlo do ljudi od prošlih poslanika je: "Sine Ademov (čovječe), ako se ne stidiš, radi što hoćeš!" (Buharija)

mostary
22-07-2011, 11:32 AM
Blud ili zinaluk je jedan od najvećih grijeha koje je zabranio Uzvišeni Allah. Meðutim, ako pogledamo u tekstove Kur'ana i sunneta, u kojima se govori o ovom velikom grijehu, vrlo lahko ćemo uočiti da... nije grijeh samo sami čin bluda ili zinaluka, nego naprotiv, sve što vodi ovom grijehu smatra se dijelom tog grijeha.Tako Allah, dž.š., u suri Isra kaže: ''I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put.'' (Isra, 32.) Ovdje možemo primijetiti da Allah, dž.š., nije rekao nemojte činiti blud, nego nemojte mu se približavati i što dalje od njega i djela koja njemu vode. Allahov poslanik Muhammed, s.a.v.s., u hadisu koji su zabilježili imami Buharija i Muslim u svojim Sahihima, rekao je: ''Zinaluk očiju je pogled, zinaluk ušiju je slušanje, zinaluk jezika je govor, zinaluk ruku je dodir, zinaluk nogu je hod.'' Iz ovog hadisa primjećujemo da se sve ono što vodi zinaluku tretira kao zinaluk ili da kažemo jednim dijelom toga. Nakon navedenih ajeta i hadisa, mislim da je dat odgovor na postavljeno pitanje, jer u stvari koja je spomenuta u pitanju dolazi do činjenja više grijeha, prvi je gledanje u stvari koje su zabranjene i nemoralne , a drugi je čin zadovoljavanja strasti na nedozvoljen način, Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: ''I koji stidna mjesta svoja čuvaju osim od žena svojih ili onih koji su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju; a oni koji pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju.'' (El-Mu'minun, 5-7.) Zato možemo reći da spomenuta djela potpadaju pod zabranu i grijeh koji je spomenut u navedenim ajetima i hadisima. A Allah najbolje zna! Odgovorio: Hfz. Dževad ef. Gološ

nodimj
23-07-2011, 01:08 AM
I kakvo je to dijete iz vanbračne zajednice?Kopile?Dijete može biti rođeno u vanbračnoj zajednici a začeto iz ljubavi.

Nisam to rekao, već je zabranjeno da se ta djeca nebi rađala bez oba roditelja. Svako djete ima pravo da bude sretno.

Magnum3.5.7
23-07-2011, 09:24 AM
G*zite ljudi, nemoj da vas pita starost, gdje vam je bila mladost.:mrgreen:

El Capitan
23-07-2011, 08:40 PM
G*zite ljudi, nemoj da vas pita starost, gdje vam je bila mladost.:mrgreen:

Bravo majstore, to je ono što ja stalno ponavljam....Nekima je lakše "ućerat" 20 centi u gu*icu nego 2 centa u glavu...

Tyler Durden
24-07-2011, 12:36 AM
G*zite ljudi, nemoj da vas pita starost, gdje vam je bila mladost.:mrgreen:
ja jedva cekam starost da me pita gdje mi je biila mladost :zubo:

mostary
25-07-2011, 09:58 AM
G*zite ljudi, nemoj da vas pita starost, gdje vam je bila mladost.:mrgreen:

Na Sudnjem danu čemo biti pitani kako smo proveli svoju mladost - dal u griješenju ili u pokornosti Allahu. To pitanje neće pitati starost već će nas Uzvišeni pitati kako smo i u čemu proveli svoju mladost - a oni koji svoju mladost provedu u pokornosti svom Stvoritelju - takvi će biti u hladu Sudnjeg dana kada drugog hlada ne bude bilo, pa blago takvima i na ovom i na onom svijetu.

nodimj
25-07-2011, 10:49 PM
Na Sudnjem danu čemo biti pitani kako smo proveli svoju mladost - dal u griješenju ili u pokornosti Allahu. To pitanje neće pitati starost već će nas Uzvišeni pitati kako smo i u čemu proveli svoju mladost - a oni koji svoju mladost provedu u pokornosti svom Stvoritelju - takvi će biti u hladu Sudnjeg dana kada drugog hlada ne bude bilo, pa blago takvima i na ovom i na onom svijetu.

Čekaj sada. Ti hoćeš da kažeš da netreba nikako guziti? Netreba nista raditi samo pravo.

mostary
26-07-2011, 10:09 AM
Čekaj sada. Ti hoćeš da kažeš da netreba nikako guziti? Netreba nista raditi samo pravo.

Predbračni odnosi su zabranjeni, znači u braku nije problem, čak šta više poželjno je i za svaki odnos u braku slijedi nagrada inšAllah. Ovdje još postoji zabranja spolnog odnosa u analni otvor, kao i zabrana spolnog odnosa u periodu menstruacije. Sve ostalo je dozvoljeno, kao i prilaz ženi otpozadi ali ne u analni otvor.